περήφανα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στις ΗΠΑ
λογότυπο
50 χρόνια

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση του www.littlegiantladder.eu

1. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις μας για τη χρήση του ιστότοπου www.littlegiantladder.eu, ρυθμίζει τη χρήση του ιστότοπου και περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας σύμβασης αγοράς μεταξύ εσάς και της Εταιρείας που λειτουργεί με αυτόν τον ιστότοπο.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΉ:

Η "Distributor of Little Giant" LTD είναι μια εταιρεία, εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς της Βουλγαρικής Δημοκρατίας, που εδρεύει στη διεύθυνση: str. "Stara Planina", bl. 12, vh.1, et.5 ap.12, Burgas 8000, Βουλγαρία. Ο αριθμός ΦΠΑ είναι BG 205396235. Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. +359889577775, email office@littlegiantladder.eu

3. ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ www.littlegiantladder.eu.

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας της "Διανομέας της Little Giant" LTD εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του www.littlegiantladder.eu.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συμφωνείτε να ακολουθήσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και όλους τους άλλους νομικούς κανονισμούς της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Δικαίου, ακόμη και αν δεν αναφέρονται στο παρόν κείμενο.

Η εταιρεία "Διανομέας του Little Giant" LTD σας δίνει τη δυνατότητα να διαβάσετε όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη αν δεν το κάνετε αυτό. Η Εταιρεία "Distributor of Little Giant" LTD μπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα ανά πάσα στιγμή, όλες οι αλλαγές θα δημοσιεύονται στη διεύθυνση www.littlegiantladder.eu.

Σημειώστε ότι ο δικτυακός τόπος, το περιεχόμενό του και κάθε υλικό που δημοσιεύεται στη διεύθυνση www.littlegiantladder.eu ενδέχεται να αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τους νόμους περί συγγενικών δικαιωμάτων, τους κανονισμούς της ΕΕ, τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διεθνείς κανονιστικές πράξεις.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα περιέχει υλικά, ονόματα ή εμπορικά σήματα που μπορεί να αποτελούν ιδιοκτησία άλλων εταιρειών, οργανισμών και ενώσεων και προστατεύονται επίσης από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.littlegiantladder.eu δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, να αντιγραφεί και να διανεμηθεί χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας "Διανομέας του Little Giant" LTD.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αναπαραγωγής, διανομής, προβολής ή μετάδοσης του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, απαγορεύεται αυστηρά εκτός εάν έχει εγκριθεί από την εταιρεία "Διανομέας της Little Giant" LTD.

Η πρόσβασή σας στο www.littlegiantladder.eu και το περιεχόμενό του δεν σας παρέχει άδεια ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων ή των λογότυπων στο www.littlegiantladder.eu χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας ή τρίτων μερών που μπορεί να είναι ιδιοκτήτες του υλικού ή της πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Η "Διανομέας του Little Giant" LTD εγγυάται την πλήρη εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, δηλώνοντας ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από τους αρχικούς σκοπούς τους, οι οποίοι είναι οι εξής:

-επικοινωνία με τον πελάτη κατά τον καθορισμό των λεπτομερειών της παραγγελίας ή/και των τρόπων παράδοσης και πληρωμής της,

- τη συμπλήρωση των δεδομένων που παρέχει ο χρήστης κατά την έκδοση μιας φόρμας ενημέρωσης του πελάτη σχετικά με την παραγγελία,

- συμπλήρωση των δεδομένων που παρέχει ο χρήστης σε ένα τιμολόγιο και/ή σε ένα τιμολόγιο proforma,

- συμπλήρωση των στοιχείων που παρέχει ο χρήστης στην κάρτα εγγύησης που συνοδεύει το αγορασμένο προϊόν (εάν το προϊόν τελεί υπό εγγύηση)

GDPR

Ο ΓΚΠΔ είναι ένας νέος κανονισμός που τέθηκε σε ισχύ στις 25.05.2018. Επιτρέπει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να ελέγχουν καλύτερα τις προσωπικές τους πληροφορίες. Επίσης, εκσυγχρονίζει και ενοποιεί τους κανόνες που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μειώσουν τη γραφειοκρατία και να επωφεληθούν από την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Εμείς, η εταιρεία "Distributor of Little Giant" LTD, οι ιδιοκτήτες αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος, λάβαμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 - προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών. Όλοι οι χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορούν εύκολα και γρήγορα να διαχειριστούν τις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα που διατηρούνται στον διακομιστή μας, κάνοντας μια παραγγελία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε μια δήλωση σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε εμάς για εσάς ή/και τον λογαριασμό σας.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για την επεξεργασία των παραγγελιών σας και την αποστολή τους, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκευτούν τα στοιχεία σας σε εμάς μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας, μπορείτε να μας γράψετε ένα αίτημα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο για να διαγράψουμε τα στοιχεία σας. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες και δεν μπορείτε να τα καταφέρετε μόνοι σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.

Ο ΔΙΑΝΟΜΈΑΣ ΈΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ:

- να τοποθετείτε συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και πόρους για την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων που παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους,

- αποστολή ενημερωτικών δελτίων στον χρήστη για τα οποία ο χρήστης έχει εγγραφεί,

- συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, μεσαίο όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, φύλο, ηλικιακή ομάδα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αλληλογραφία και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που παρέχεται από τον χρήστη, εισάγεται ή παρέχεται κατά την υποβολή αιτήματος, τη λήψη ή τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας, τη συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες, κληρώσεις και διαγωνισμούς, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, εντύπων και άλλα. Η "Διανομέας του Little Giant" ΕΠΕ θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά σε αυστηρή συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Το www.littlegiantladder.eu χρησιμοποιεί "cookies" για να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες μας. Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Μας δίνουν στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των πελατών και μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά την ιστοσελίδα μας, έχετε τη δυνατότητα να συμφωνήσετε ή να απορρίψετε τη χρήση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για να συμφωνήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί "Συμφωνώ" στο αναδυόμενο πλαίσιο. Μπορείτε να αρνηθείτε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ακύρωση" ή να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας. Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε τα cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλου εμπορικά διαθέσιμου λογισμικού. Ωστόσο, κάτι τέτοιο μπορεί να καταστήσει ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπού μας μη διαθέσιμες για εσάς.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον ΓΚΠΔ εδώ https://www.eugdpr.org/

5. ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗ ΑΓΟΡΆΣ

Η έναρξη της εμπορικής σχέσης μεταξύ του πελάτη και του "Διανομέα της Little Giant" ΕΠΕ αρχίζει με την αποστολή παραγγελίας από τον καταναλωτή: αφού συμπληρώσει τα απαιτούμενα προσωπικά ή εταιρικά στοιχεία, συμφωνώντας με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για την αγορά και πώληση αγαθών ή/και υπηρεσιών από τον "Διανομέα της Little Giant" ΕΠΕ μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στη διεύθυνση www.littlegiantladder.eu.

6. ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΉΣ

Η εκτέλεση της εντολής αρχίζει από τη στιγμή που λαμβάνεται η εντολή. Εάν η παραγγελία γίνει πριν από τις 14:00 της ημέρας αγοράς, θα διεκπεραιωθεί την ίδια ημέρα και θα επικοινωνήσουμε περαιτέρω μαζί σας για να διευκρινίσουμε τη διαθεσιμότητα, τους τρόπους παράδοσης και τους όρους.

Εάν η παραγγελία τοποθετηθεί μετά τις 14:00 ή σε μη εργάσιμη ημέρα για τη "Διανομέας της Little Giant" LTD ή εκτός ωραρίου, τότε η εκτέλεσή της θα ξεκινήσει την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή στην αρχή της επόμενης εργάσιμης εβδομάδας. Εάν η τιμή των προϊόντων αλλάξει κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος μεταξύ της υποβολής της παραγγελίας και της παράδοσης, ο πελάτης πληρώνει την τιμή των προϊόντων της τελικής παραγγελίας του.

7. ΑΛΛΑΓΉ Ή ΑΚΎΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει ή να ακυρώσει την παραγγελία του εντός του χρόνου επεξεργασίας. Σε περίπτωση αλλαγής/ακύρωσης της παραγγελίας, ο χρήστης δεν υποχρεούται να αγοράσει αγαθά της ίδιας αξίας ή αγαθά της ίδιας μάρκας. Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, το τιμολόγιο ακυρώνεται ή δημιουργείται πιστωτικό σημείωμα. Εάν το ποσό του/των προϊόντος/ων έχει ήδη καταβληθεί, επιστρέφεται στον καταναλωτή. Εάν τα προϊόντα παραληφθούν από τον καταναλωτή και αυτός έχει ακυρώσει την παραγγελία, ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα στη "Διανομέας της Little Giant" LTD, καθώς και να καταβάλει τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων και προς τις δύο κατευθύνσεις.

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η εταιρεία "Διανομέας του Little Giant" LTD αναλαμβάνει την ευθύνη να παρακολουθεί την κίνηση των εμπορευμάτων μετά την παράδοσή τους στην εταιρεία ταχυμεταφορών. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τη θέση των εμπορευμάτων, το χρόνο που απομένει μέχρι την παράδοση και τον αριθμό παράδοσης (εάν υπάρχει).

Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης, λόγω σφάλματος της εταιρείας ταχυμεταφορών, η εταιρεία "Διανομέας του Little Giant" LTD υποχρεούται να ειδοποιήσει τον χρήστη, μόλις φτάσει σήμα καθυστέρησης από την εταιρεία ταχυμεταφορών. Όλες οι αποστολές είναι ασφαλισμένες για την πλήρη δηλωθείσα αξία του προϊόντος και σε περίπτωση απώλειας από την εταιρεία ταχυμεταφορών η "Distributor of Little Giant" LTD υποχρεούται να αποστείλει εκ νέου την αποστολή.

9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο πελάτης παραλαμβάνει τα ζητούμενα αγαθά στην καθορισμένη διεύθυνση παράδοσης ή από το πλησιέστερο γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών. Κατά την παράδοση, ο πελάτης παραλαμβάνει τα αγαθά με κάρτα εγγύησης (εάν τα αγαθά που αγοράστηκαν έχουν εγγύηση). Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελθέντων αγαθών/υπηρεσιών είναι 48 ώρες σε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής, σε περίπτωση που το προϊόν/υπηρεσία είναι διαθέσιμο. Εάν το επιθυμητό προϊόν δεν είναι διαθέσιμο και/ή έχει άλλους όρους παράδοσης εξπρές, ο καταναλωτής θα ενημερωθεί κατά την παραλαβή της παραγγελίας, για την προθεσμία της πιθανής παράδοσης.

Οι πληροφορίες για τις τιμές παράδοσης έχουν δημοσιευθεί στο www.littlegiantladder.eu.

10. ΑΚΎΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα προϊόντα εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της παραλαβής τους. Η ημερομηνία αυτή αναφέρεται στην τεκμηρίωση της εταιρείας ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται η "Διανομέας της Little Giant" LTD. Ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει την παράδοση των αγαθών πίσω στη διεύθυνση που έχει υποδείξει η "Distributor of Little Giant" LTD. Τα εμπορεύματα πρέπει να βρίσκονται σε καλή εμπορική κατάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχουν ορατές γρατσουνιές ή παραμορφώσεις στις επιφάνειες των εμπορευμάτων. Η συσκευασία, η τεκμηρίωση και όλα όσα συνοδεύουν το προϊόν πρέπει επίσης να επιστραφούν. Σύμφωνα με το άρθρο 55 (6) του LPC, ο "Διανομέας της Little Giant" LTD υποχρεούται να αποκαταστήσει στον πελάτη την πλήρη αξία αγοράς των αγαθών, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης άσκησε το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

11. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Οι αξιώσεις σχετικά με τα αγαθά που αγοράστηκαν από τη "Διανομέας της Little Giant" LTD γίνονται δεκτές εάν υποβληθούν εγκαίρως, εντός δεκατεσσάρων εργάσιμων ημερών από την αγορά. Η εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταχώρισή τους στο σχετικό μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 2 του LPP. Γίνονται δεκτές μόνο αξιώσεις για εμπορεύματα που βρίσκονται σε καλή εμπορική εμφάνιση: δεν λείπουν συσκευασίες ή έγγραφα, δεν υπάρχουν ορατές γρατσουνιές στις επιφάνειες των προϊόντων, δεν λείπουν συστατικά των εμπορευμάτων.

12. ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει τους ειδικούς όρους για την ασφαλή λειτουργία με το προϊόν, οι οποίοι επισυνάπτονται στο προϊόν. Σε περίπτωση μη τήρησής τους, η "Διανομέας του Little Giant" ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές και παραβίαση της εγγύησης λόγω ακατάλληλης χρήσης ενός προϊόντος που αγοράστηκε από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

13. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει σύμφωνα με τους όρους χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος και δεν καλύπτει προβλήματα που προκλήθηκαν σκόπιμα ή/και με υπαιτιότητα του πελάτη.

Η εγγύηση των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της "Διανομέας του Little Giant" LTD είναι στο πλαίσιο της περιόδου εγγύησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

14. ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ

Σε περίπτωση διαφοράς, ο πελάτης/χρήστης μπορεί να παραπέμψει τη διαφορά προς εξέταση απευθείας στον πωλητή μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φόρμας ανατροφοδότησης και διεύθυνσης αλληλογραφίας που καθορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία και η διαφορά δεν επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο, η διαφορά μπορεί να παραπεμφθεί προς επίλυση στον αρμόδιο φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ), οπότε ο έμπορος παρέχει στον πελάτη πληροφορίες σε έντυπη ή άλλη ανθεκτική μορφή, τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου των αρμόδιων φορέων ΕΕΔ, αναφέροντας αν θα τους χρησιμοποιήσει.

Σύμφωνα με την παράγραφο 181ν, εδάφια 1 και 2 του ΠΣΚ και εγκεκριμένο από τον Υπουργό Οικονομίας, κατάλογο των φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, ο φορέας εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς, στο πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτει το παρόν κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου και στον οποίο ο έμπορος δεσμεύεται να συμμετέχει στη Γενική Επιτροπή Συμβιβασμού είναι η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών Burgas city, Burgas area.

Για την επίλυση διαδικτυακών διαφορών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα διαδικτυακής επίλυσης διαφορών της ΕΕ (πλατφόρμα ODR), η οποία προσφέρει στους καταναλωτές και τους εμπόρους εντός της ΕΕ τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από διαδικτυακές αγορές. Η εν λόγω πλατφόρμα είναι ένας εύκολος και διαδραστικός ιστότοπος που είναι δωρεάν και προσβάσιμος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ODR, ο καταναλωτής και ο έμπορος μπορούν να βρουν το κατάλληλο όργανο επίλυσης διαφορών στο οποίο θα παραπέμψουν τη διαφορά και θα επιλύσουν την καταγγελία τους. Η πλατφόρμα ODR είναι διαθέσιμη εδώ: http://ec.europa.eu/odr.

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από τη "Διανομέας του Little Giant" ΕΠΕ, η οποία, μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών, υποχρεούται να ενημερώσει τον Χρήστη με ανάρτηση ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο του ιστότοπου. Οι αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ του Χρήστη και του "Διανομέα της Little Giant" LTD, οι οποίες ίσχυαν πριν από την αίτηση αγοράς.

Για τις εκκρεμείς διαφορές θα εφαρμόζεται η ισχύουσα χαμηλή νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.