περήφανα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στις ΗΠΑ
λογότυπο
50 χρόνια

Πολιτική απορρήτου

Η εταιρεία "Διανομέας του Little Giant" LTD, η οποία λειτουργεί το www.littlegiantladder.eu, σέβεται την ιδιωτική σας ζωή και εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο σημερινός επισκέπτης του Διαδικτύου έχει ερωτήματα σχετικά με τη φύση, τη χρήση και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που συλλέγονται για τους καταναλωτές. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι δίνουμε τη δέσμευσή μας για τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής στις διαδικτυακές και διαδικτυακές δραστηριότητές σας μαζί μας.

Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες

Το www.littlegiantladder.eu, δεν μοιράζεται, αποκαλύπτει ή πωλεί οποιαδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία (όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) που συλλέγεται διαδικτυακά στο www.littlegiantladder.eu, με άλλες μη συνδεδεμένες εταιρείες ή οργανισμούς για σκοπούς μάρκετινγκ που δεν αφορούν το LittleGiantLadder.eu. Επειδή αυτές οι πληροφορίες αποτελούν κρίσιμο μέρος της επιχείρησής μας, θα αντιμετωπίζονται όπως και τα άλλα περιουσιακά μας στοιχεία στο πλαίσιο μιας συγχώνευσης, πώλησης ή άλλης εταιρικής αναδιοργάνωσης ή νομικής διαδικασίας. Η Little Giant Ladder δεν προωθείται επίσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών και δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών σε αυτόν τον ιστότοπο.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

Η LittleGiantLadder.eu χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που μας δίνετε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και να σας ενημερώνουμε για άλλες προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Οι πληροφορίες ταχυδρομικής διεύθυνσης και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε, για παράδειγμα, επιτρέπουν την επικοινωνία σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται και παραγγέλλονται.

Επειδή το Little Giant Ladder συνεργάζεται με μια μεγάλη ποικιλία εταιρειών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε διαδικτυακά για να σας προσφέρουμε ειδικές προσφορές από κοινού με τους συνεργάτες μας.

Η LittleGiantLadder.eu χρησιμοποιεί πωλητές για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών μάρκετινγκ και παροχής υπηρεσιών προς εσάς και μοιράζεται διαδικτυακά δεδομένα με τους εν λόγω πωλητές στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της εργασίας τους. Φυσικά, οι εν λόγω συνεργάτες και πωλητές πρέπει να χρησιμοποιούν τις εν λόγω προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μόνο για τον σκοπό (τους σκοπούς) για τον οποίο μοιράστηκαν και να τις προστατεύουν από οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση. Η LittleGiantLadder.eu μοιράζεται επίσης τέτοιες πληροφορίες με άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με τη βιομηχανία και την πίστωση για τη βελτίωση των λειτουργιών και την προστασία από απάτες, κινδύνους ασφαλείας και πιστωτικούς κινδύνους.

Παρέχουμε επίσης προσωπικά αναγνωρίσιμες διαδικτυακές πληροφορίες σε απάντηση σε κλητεύσεις και άλλες νομικές απαιτήσεις και όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό, την επικοινωνία ή την άσκηση νομικής δράσης κατά ατόμων που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια ή να παρεμβαίνουν στην ιδιοκτησία ή τις υπηρεσίες της Little Giant Ladder ή στη χρήση τους από τους πελάτες μας ή άλλους.

Πώς συλλέγουμε πληροφορίες

Η LittleGiantLadder.eu συλλέγει πληροφορίες online ζητώντας τις από εσάς. Το όνομα του πελάτη, η διεύθυνση (ταχυδρομική και ηλεκτρονική) και ο αριθμός τηλεφώνου είναι οι πιο σημαντικές πληροφορίες, αλλά ενδέχεται να ζητήσουμε και άλλες πληροφορίες, ανάλογα, για παράδειγμα, με την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που παραγγέλνονται ή προωθούνται.

Η LittleGiantLadder.eu μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί "cookies" και παρόμοιες τεχνολογίες για να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στους ιστότοπούς μας ή τις απαντήσεις σας σε e-mail από εμάς - τόσο μεμονωμένα όσο και σε συγκεντρωτικά δεδομένα που δεν σας ταυτοποιούν. Αυτά τα εργαλεία αναφοράς μας ενημερώνουν για τα μέρη των ιστοτόπων μας ή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα οποία δείξατε ενδιαφέρον ή προβήκατε σε κάποια ενέργεια και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη χρησιμότητα των ιστοτόπων μας. Στο LittleGiantLadder.eu, χρησιμοποιούμε κυρίως cookies για να προσδιορίσουμε ποιες υπηρεσίες ή προσφορές σας ενδιαφέρουν. Ενώ τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά την επίσκεψή σας στους ιστότοπούς μας και να προσαρμόσουμε τις επικοινωνίες μας στις υπηρεσίες που ενδεχομένως επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να τα αποκλείσετε μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλου εμπορικά διαθέσιμου λογισμικού. Ωστόσο, κάτι τέτοιο μπορεί να καταστήσει ορισμένες από τις λειτουργίες των ιστοτόπων μας μη διαθέσιμες σε εσάς.

Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση, τείχη προστασίας και άλλες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για να προστατεύσουμε την ακρίβεια και την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών και να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή την ακατάλληλη χρήση.

Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας.

Καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.