περήφανα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στις ΗΠΑ
λογότυπο
50 χρόνια

Παράδοση και επιστροφή

Ο πελάτης παραλαμβάνει τα ζητούμενα αγαθά στην καθορισμένη διεύθυνση παράδοσης ή από το πλησιέστερο γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών. Κατά την παράδοση, ο πελάτης παραλαμβάνει τα αγαθά με κάρτα εγγύησης (εάν τα αγαθά που αγοράστηκαν έχουν εγγύηση). Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελθέντων αγαθών/υπηρεσιών είναι 48 ώρες σε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής, σε περίπτωση που το προϊόν/υπηρεσία είναι διαθέσιμο. Εάν το επιθυμητό προϊόν δεν είναι διαθέσιμο και/ή έχει άλλους όρους παράδοσης εξπρές, ο καταναλωτής θα ενημερωθεί κατά την παραλαβή της παραγγελίας, για την προθεσμία της πιθανής παράδοσης.

Οι πληροφορίες για τις τιμές παράδοσης έχουν δημοσιευτεί στο www.littlegiantladder.bg.

ΑΚΎΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα προϊόντα εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της παραλαβής τους. Η ημερομηνία αυτή αναφέρεται στην τεκμηρίωση της εταιρείας ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται η "Διανομέας της Little Giant" LTD. Ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει την παράδοση των αγαθών πίσω στη διεύθυνση που έχει υποδείξει η "Distributor of Little Giant" LTD. Τα εμπορεύματα πρέπει να βρίσκονται σε καλή εμπορική κατάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχουν ορατές γρατσουνιές ή παραμορφώσεις στις επιφάνειες των εμπορευμάτων. Η συσκευασία, η τεκμηρίωση και όλα όσα συνοδεύουν το προϊόν πρέπει επίσης να επιστραφούν. Σύμφωνα με το άρθρο 55 (6) του LPC, ο "Διανομέας της Little Giant" LTD υποχρεούται να αποκαταστήσει στον πελάτη την πλήρη αξία αγοράς των αγαθών, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης άσκησε το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

ΠΑΡΑΠΟΝΕΣ

Οι αξιώσεις σχετικά με τα αγαθά που αγοράστηκαν από τη "Διανομέας της Little Giant" LTD γίνονται δεκτές εάν υποβληθούν εγκαίρως, εντός δεκατεσσάρων εργάσιμων ημερών από την αγορά. Η εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταχώρισή τους στο σχετικό μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 2 του LPP. Γίνονται δεκτές μόνο αξιώσεις για εμπορεύματα που βρίσκονται σε καλή εμπορική εμφάνιση: δεν λείπουν συσκευασίες ή έγγραφα, δεν υπάρχουν ορατές γρατσουνιές στις επιφάνειες των προϊόντων, δεν λείπουν συστατικά των εμπορευμάτων.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει τους ειδικούς όρους για την ασφαλή λειτουργία με το προϊόν, οι οποίοι επισυνάπτονται στο προϊόν. Σε περίπτωση μη τήρησής τους, η "Διανομέας του Little Giant" ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές και παραβίαση της εγγύησης λόγω ακατάλληλης χρήσης ενός προϊόντος που αγοράστηκε από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει σύμφωνα με τους όρους χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος και δεν καλύπτει προβλήματα που προκλήθηκαν σκόπιμα ή/και με υπαιτιότητα του πελάτη.

Η εγγύηση των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της "Διανομέας του Little Giant" LTD είναι στο πλαίσιο της περιόδου εγγύησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ

Σε περίπτωση διαφοράς, ο πελάτης/χρήστης μπορεί να παραπέμψει τη διαφορά προς εξέταση απευθείας στον πωλητή μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φόρμας ανατροφοδότησης και διεύθυνσης αλληλογραφίας που καθορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία και η διαφορά δεν επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο, η διαφορά μπορεί να παραπεμφθεί προς επίλυση στον αρμόδιο φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ), οπότε ο έμπορος παρέχει στον πελάτη πληροφορίες σε έντυπη ή άλλη ανθεκτική μορφή, τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου των αρμόδιων φορέων ΕΕΔ, αναφέροντας αν θα τους χρησιμοποιήσει.

Σύμφωνα με την παράγραφο 181ν, εδάφια 1 και 2 του ΠΣΚ και εγκεκριμένο από τον Υπουργό Οικονομίας, κατάλογο των φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, ο φορέας εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς, στο πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτει το παρόν κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου και στον οποίο ο έμπορος δεσμεύεται να συμμετέχει στη Γενική Επιτροπή Συμβιβασμού είναι η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών Burgas city, Burgas area.

Για την επίλυση διαδικτυακών διαφορών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα διαδικτυακής επίλυσης διαφορών της ΕΕ (πλατφόρμα ODR), η οποία προσφέρει στους καταναλωτές και τους εμπόρους εντός της ΕΕ τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από διαδικτυακές αγορές. Η εν λόγω πλατφόρμα είναι ένας εύκολος και διαδραστικός ιστότοπος που είναι δωρεάν και προσβάσιμος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ODR, ο καταναλωτής και ο έμπορος μπορούν να βρουν το κατάλληλο όργανο επίλυσης διαφορών στο οποίο θα παραπέμψουν τη διαφορά και θα επιλύσουν την καταγγελία τους. Η πλατφόρμα ODR είναι διαθέσιμη εδώ: http://ec.europa.eu/odr.

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από τη "Διανομέας του Little Giant" ΕΠΕ, η οποία, μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών, υποχρεούται να ενημερώσει τον Χρήστη με ανάρτηση ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο του ιστότοπου. Οι αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ του Χρήστη και του "Διανομέα της Little Giant" LTD, οι οποίες ίσχυαν πριν από την αίτηση αγοράς.

Για τις εκκρεμείς διαφορές θα εφαρμόζεται η ισχύουσα χαμηλή νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της Εταιρείας στη σελίδα Όροι και Προϋποθέσεις.

Καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.