ar lepnumu izstrādāts un konstruēts ASV
logotips
50 gadi

Piegāde un atgriešana

Klients saņem pieprasītās preces norādītajā piegādes adresē vai tuvākajā kurjerpasta uzņēmuma birojā. Piegādes brīdī klients saņem preces ar garantijas karti (ja iegādātajām precēm ir garantija). Pasūtīto preču/pakalpojumu piegādes laiks ir 48 stundas darba dienās no maksājuma veikšanas dienas, ja prece/pakalpojums ir pieejams. Ja vēlamā prece nav pieejama un/vai tai ir citi ekspress piegādes termiņi, patērētājs tiks informēts pēc pasūtījuma saņemšanas par iespējamās piegādes termiņu.

Informācija par piegādes cenām ir publicēta vietnē www.littlegiantladder.bg.

PASŪTĪJUMA ATCELŠANA

Klientam ir tiesības atteikties no līguma un atgriezt preces trīsdesmit darba dienu laikā no to saņemšanas brīža. Šis termiņš ir norādīts kurjerpasta uzņēmuma, ar kuru sadarbojas SIA "Little Giant" izplatītājs, dokumentācijā. Klientam ir pienākums apmaksāt preču piegādi atpakaļ uz "Little Giant Distributor of Little Giant" LTD norādīto adresi. Precēm jābūt labā komerciālā izskatā. Uz preču virsmām nedrīkst būt redzamu skrāpējumu vai deformāciju. Jānodod atpakaļ arī iepakojums, dokumentācija un viss, kas pievienots precei. Saskaņā ar LPC 55. panta 6. punktu "Little Giant" LTD izplatītājam ir pienākums atmaksāt klientam pilnu preces pirkuma vērtību ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad klients ir izmantojis savas tiesības atteikties no līguma.

SŪDZĪBAS

Pretenzijas par precēm, ko iegādājies "Little Giant" LTD izplatītājs, tiek pieņemtas, ja tās ir iesniegtas savlaicīgi, četrpadsmit darba dienu laikā pēc iegādes. Uzņēmums uzņemas atbildību par to reģistrēšanu attiecīgajā reģistrā saskaņā ar LPP 127. panta 2. punktu. Tiek pieņemtas tikai tās pretenzijas par precēm, kas ir labā tirdzniecības izskatā: netrūkst iepakojuma vai dokumentācijas, uz preču virsmām nav redzamu skrāpējumu, netrūkst preču sastāvdaļu.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Pirms jebkura izstrādājuma lietošanas lietotājam ir pienākums izlasīt īpašos drošas lietošanas nosacījumus, kas ir pievienoti izstrādājumam. To neievērošanas gadījumā SIA "Little Giant" izplatītājs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem un garantijas pārkāpumiem, kas radušies no interneta veikala iegādātā produkta nepareizas lietošanas dēļ.

GARANTIJA

Garantija ir spēkā saskaņā ar attiecīgā produkta lietošanas nosacījumiem un neattiecas uz problēmām, kas radušās tīši un/vai klienta vainas dēļ.

"Little Giant" LTD e-veikala piedāvāto preču un pakalpojumu garantija ir saskaņā ar ražotāja noteikto garantijas termiņu.

STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Strīda gadījumā klients/lietotājs var iesniegt strīdu izskatīšanai tieši pārdevējam pa tālruni, e-pastu, izmantojot atsauksmju veidlapu un šajos Noteikumos un nosacījumos norādīto korespondences adresi. Gadījumā, ja puses nevienojas un strīds netiek atrisināts šādā veidā, strīds var tikt nodots izskatīšanai kompetentai alternatīvai strīdu izšķiršanas institūcijai (ADR), un tādā gadījumā tirgotājs sniedz klientam informāciju papīra vai citā pastāvīgā formātā, attiecīgo ADR struktūru tīmekļa vietnes adresi, norādot, vai tās izmantot.

Saskaņā ar 181.n punkta 1. un 2. apakšpunktu PSN un ekonomikas ministrs apstiprināja sarakstu ar iestāžu sarakstu alternatīvai patērētāju strīdu izšķiršanai, iestāde alternatīvai strīdu izšķiršanai, kuras darbības jomā ietilpst pašreizējais e-komercijas veikals un kurai tirgotājs ir apņēmies piedalīties Vispārējā samierināšanas komisijā, ir Patērētāju aizsardzības komisija Burgas pilsēta, Burgas apgabals.

Lai izšķirtu strīdus tiešsaistē, varat izmantot ES tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu (ODR platformu), kas ES patērētājiem un tirgotājiem piedāvā iespēju panākt ārpustiesas strīdu izšķiršanu, kas radušies saistībā ar pirkumiem tiešsaistē. Šī platforma ir vienkārša un interaktīva tīmekļa vietne, kas ir bezmaksas un pieejama visās oficiālajās ES valodās. Izmantojot ODR platformu, patērētājs un tirgotājs var atrast piemērotu strīdu izšķiršanas iestādi, kurai nodot strīdu un atrisināt savu sūdzību. ODR platforma ir pieejama šeit: http://ec.europa.eu/odr.

Vispārīgos noteikumus un nosacījumus var vienpusēji mainīt SIA "Little Giant" izplatītājs, kam pēc izmaiņu veikšanas ir pienākums par to paziņot Lietotājam, ievietojot paziņojumu redzamā vietā tīmekļa vietnē. Izmaiņas Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos neietekmē attiecības starp Lietotāju un "Little Giant" LTD izplatītāju, kas bija spēkā pirms pirkuma pieprasījuma.

Neatrisinātiem strīdiem tiks piemēroti spēkā esošie Bulgārijas Republikas tiesību akti.

Plašāku informāciju par uzņēmuma noteikumiem var atrast Noteikumu un nosacījumu lapā.

Grozs
  • Grozā nav produktu.