büszkén tervezték és tervezték az USA-ban
logo
50 év

Szállítás és visszaküldés

Az ügyfél a kért árut a megadott szállítási címen vagy a futárcég legközelebbi irodájában veszi át. A kiszállításkor az ügyfél az árut garanciakártyával együtt kapja meg (ha a megvásárolt áru garanciával rendelkezik). A megrendelt áru/szolgáltatás szállítási ideje a fizetés napjától számított 48 óra munkanapokon, amennyiben a termék/szolgáltatás rendelkezésre áll. Ha a kívánt termék nem áll rendelkezésre és/vagy más expressz szállítási feltételek vonatkoznak rá, a fogyasztó a megrendelés beérkezésekor értesítést kap a lehetséges szállítási határidőre vonatkozóan.

A szállítási árakkal kapcsolatos információkat a www.littlegiantladder.bg oldalon tették közzé.

MEGRENDELÉS TÖRLÉSE

A vásárlónak joga van elállni a szerződéstől, és az áru átvételétől számított harminc munkanapon belül visszaküldeni az árut. Ez a dátum szerepel annak a futárcégnek a dokumentációjában, amellyel az "Little Giant" LTD forgalmazója együttműködik. A vásárló köteles az áru visszaszállítását az "Distributor of Little Giant" LTD által megadott címre kifizetni. Az árunak jó kereskedelmi megjelenésűnek kell lennie. Az áru felületén nem lehetnek látható karcolások vagy deformációk. A csomagolást, a dokumentációt és mindent, ami a terméket kíséri, szintén vissza kell küldeni. Az LPC 55. cikkének (6) bekezdése szerint az "Little Giant" LTD forgalmazója köteles a vásárlónak az áru teljes vételárát visszafizetni, legkésőbb attól a naptól számított 30 napon belül, amikor a vásárló a szerződéstől való elállási jogát gyakorolta.

PANASZOK

Az "Little Giant" LTD forgalmazója által vásárolt árukkal kapcsolatos reklamációkat akkor fogadjuk el, ha azokat időben, a vásárlástól számított tizennégy munkanapon belül bejelentik. A vállalat felelősséget vállal azért, hogy azokat az LPP 127. cikkének (2) bekezdése alapján bejegyzi a megfelelő nyilvántartásba. Csak a jó kereskedelmi megjelenésű árukra vonatkozó reklamációkat fogadják el: nem hiányzik a csomagolás vagy a dokumentáció, nincsenek látható karcolások a termékek felületén, nem hiányoznak az áru alkatrészei.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Bármely termék használata előtt a felhasználó köteles elolvasni a termékhez mellékelt, a termékkel való biztonságos működésre vonatkozó különleges feltételeket. Ezek be nem tartása esetén az "Little Giant" LTD forgalmazója nem vállal felelősséget a webáruházból vásárolt termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért és garanciavállalás megszegéséért.

GARANCIA

A garancia az adott termék használatának feltételei szerint érvényes, és nem terjed ki a szándékosan és/vagy az ügyfél hibájából okozott problémákra.

Az "Little Giant" LTD forgalmazója webáruház által kínált árukra és szolgáltatásokra a gyártó által biztosított jótállási idő vonatkozik.

VITARENDEZÉS

Vita esetén az ügyfél/felhasználó a vitát közvetlenül az eladóhoz intézheti megfontolás céljából telefonon, e-mailben, visszajelzési űrlapon és a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott levelezési címen. Abban az esetben, ha a felek nem jutnak megállapodásra, és a vitát nem sikerül ilyen módon rendezni, a vitát az illetékes alternatív vitarendezési intézményhez (ADR) lehet továbbítani rendezés céljából, amely esetben a kereskedő köteles az ügyfélnek papíron vagy más tartós formátumban tájékoztatást nyújtani az illetékes ADR-szervezetek honlapjának címéről, megjelölve, hogy igénybe kívánja-e venni azokat.

A Ptk. 181n. paragrafusának 1. és 2. bekezdése és a gazdasági miniszter által jóváhagyott, a fogyasztói jogviták alternatív rendezésére szolgáló intézmények listája szerint a jogvita alternatív rendezésére szolgáló intézmény, amelynek hatáskörébe a jelenlegi e-kereskedelmi üzlet tartozik, és amelynek a kereskedő köteles részt venni az Általános Békéltető Bizottságban, a Burgasz város, Burgasz terület Fogyasztóvédelmi Bizottsága.

Az online vitarendezéshez igénybe veheti az EU online vitarendezési platformját (ODR-platform), amely az EU-n belüli fogyasztóknak és kereskedőknek lehetőséget biztosít az online vásárlásokból eredő viták bíróságon kívüli rendezésére. Ez a platform egy egyszerű és interaktív weboldal, amely ingyenes és az EU összes hivatalos nyelvén elérhető. Az ODR-platform segítségével a fogyasztó és a kereskedő megtalálhatja a megfelelő vitarendező intézményt, amelyhez a vitát továbbíthatja, és megoldhatja panaszát. Az ODR-platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

Az Általános Szerződési Feltételeket az "Little Giant forgalmazója" Kft. egyoldalúan módosíthatja, és a módosítások elvégzését követően köteles erről a Felhasználót a weboldalon jól látható helyen közzétett értesítéssel értesíteni. Az Általános Szerződési Feltételek változása nem érinti a Felhasználó és az "Little Giant" LTD forgalmazója közötti, a vásárlás kérése előtt érvényes kapcsolatokat.

A rendezetlen jogviták esetében a Bolgár Köztársaság hatályos alacsony szintű jogszabályait kell alkalmazni.

További információkat talál a vállalat irányelveiről a Felhasználási feltételek oldalon.

Kosár
  • Nincsenek termékek a kosárban.