stolt designad och konstruerad i USA
logotyp
50 år

Villkor och bestämmelser

Villkor för användning av www.littlegiantladder.eu

1. Detta dokument innehåller våra villkor för användning av webbplatsen www.littlegiantladder.eu, de reglerar användningen av webbplatsen och inkluderar att skapa ett avtal om köp mellan dig och företaget som arbetar med denna webbplats.

2. INFORMATION OM SÄLJAREN:

"Distributör av Little Giant" LTD är ett företag, registrerat enligt bestämmelserna i Republiken Bulgarien, det är beläget på adressen: str. "Stara Planina", bl. 12, vh.1, et.5 ap.12, Burgas 8000, Bulgarien. Dess momsregistreringsnummer är BG 205396235. Kontaktinformation: tel. +359889577775, e-post office@littlegiantladder.eu

3. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR www.littlegiantladder.eu WEBBPLATS.

Din tillgång till och användning av tjänsten för "Distributor of Little Giant" LTD är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsterna på www.littlegiantladder.eu.

Genom att få tillgång till eller använda Tjänsten samtycker Du till att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor får du inte komma åt tjänsten.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa de aktuella villkoren och även alla andra lagbestämmelser i Republiken Bulgarien, Europeiska unionen och internationell rätt, även om de inte nämns i den aktuella texten.

Företaget "Distributör av Little Giant" LTD ger dig möjlighet att läsa alla Villkor men vi tar inget ansvar om du inte gör detta. Företaget "Distributör av Little Giant" LTD kan återkalla eller ändra någon av ovanstående rättigheter när som helst, alla ändringar kommer att publiceras på www.littlegiantladder.eu.

Observera att webbplatsen, dess innehåll och allt material som publiceras på www.littlegiantladder.eu kan vara föremål för immateriella rättigheter. De skyddas av upphovsrätt, lagar om närstående rättigheter, EU-förordningar, Republiken Bulgariens lagar, Europeiska unionen och andra internationella normativa handlingar.

Onlinebutiken innehåller material, namn eller varumärken som kan tillhöra andra företag, organisationer och föreningar och de skyddas också av upphovsrätts- och varumärkeslagar.

Innehållet på webbplatsen www.littlegiantladder.eu får inte användas, kopieras eller distribueras utan uttryckligt skriftligt medgivande från "Distributor of Little Giant" LTD.

All annan användning, inklusive men inte begränsat till reproduktion, distribution, visning eller överföring av innehållet på denna webbplats, är strängt förbjuden om den inte godkänts av "Distributor of Little Giant" LTD.

Din åtkomst till www.littlegiantladder.eu och dess innehåll ger dig inte licens eller någon annan rätt att använda immateriella rättigheter, varumärken eller logotyper i www.littlegiantladder.eu utan föregående skriftligt medgivande från företaget eller tredje part som kan äga materialet eller de immateriella rättigheter som visas på webbplatsen.

4. SEKRETESS FÖR UPPGIFTER

"Distributor of Little Giant" LTD garanterar fullständig sekretess för sina kunders personuppgifter och förklarar att de inte kommer att användas för andra ändamål än deras ursprungliga ändamål, vilka är följande:

-kontakt med kunden vid specificering av detaljerna i beställningen och/eller leverans- och betalningssätt;

- Fylla i de uppgifter som användaren tillhandahåller när ett formulär med kundinformation om beställningen utfärdas;

- Fylla i de uppgifter som användaren lämnat i en faktura och/eller proformafaktura;

- fylla i de uppgifter som användaren lämnat i garantikortet som medföljer den köpta produkten (om produkten omfattas av garanti)

GDPR

GDPR är en ny förordning som trädde i kraft den 25.05.2018. Den gör det möjligt för medborgare i Europeiska unionen (EU) att bättre kontrollera sin personliga information. Den moderniserar och förenhetligar också regler som gör det möjligt för företag att minska byråkratin och dra nytta av konsumenternas ökade förtroende.

Vi, "Distributör av Little Giant" LTD ägarna av denna onlinebutik, tog alla nödvändiga försiktighetsåtgärder enligt förordning (EU) 2016/679 - skydd av individer angående behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter. Alla användare av vår onlinebutik kan enkelt och snabbt hantera den personliga information och data som finns på vår server genom att göra en beställning. Du kan när som helst begära ett uttalande om vilka uppgifter som lagras hos oss om dig och/eller ditt konto.

Vi använder de insamlade uppgifterna för att behandla dina beställningar och skicka dem, vilket säkerställer att dina uppgifter inte kommer att användas av tredje part utan ditt samtycke. Om du inte vill att dina uppgifter ska lagras hos oss efter att du har mottagit din beställning kan du skriva en begäran till vår e-postadress om att vi ska radera dina uppgifter. Om du upplever svårigheter och inte kan klara dig på egen hand, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig.

DISTRIBUTÖREN HAR RÄTT ATT:

- placera länkar till andra webbplatser och resurser för försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster av tredje part, inklusive länkar som pekar på andra webbplatser;

- skicka nyhetsbrev till Användaren som Användaren har prenumererat på;

- samla in och använda information om sina användare, vilket kan inkludera namn, mellannamn, efternamn, adress, yrke, kön, åldersgrupp, telefon, e-postadress för korrespondens och all annan information som tillhandahålls av användaren, som anges eller tillhandahålls vid begäran, mottagande eller användning av företagets tjänster, deltagande i kampanjer, utlottningar och tävlingar, ifyllande av frågeformulär, formulär och mer. "Distributören av Little Giant" LTD kommer att använda dessa uppgifter i strikt överensstämmelse med GDPR.

ANVÄNDNING AV COOKIES

www.littlegiantladder.eu använder "cookies" för att få information om våra besökare. Cookies hjälper oss att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbplats. De ger oss statistisk information om kundernas beteende och hjälper oss att förbättra våra tjänster. När du först besöker vår webbplats har du möjlighet att godkänna eller avböja användningen av cookies i din webbläsare. För att godkänna, klicka på knappen "Jag godkänner" i popup-rutan. Du kan neka genom att klicka på knappen "Avbryt" eller hantera ditt konto. Du har möjlighet att blockera cookies via din webbläsare eller annan kommersiellt tillgänglig programvara. Om du gör det kan dock vissa av funktionerna på vår webbplats bli otillgängliga för dig.

Du kan läsa mer om GDPR här https://www.eugdpr.org/

5. SAMTYCKE TILL KÖP

Början på den kommersiella relationen mellan kunden och "Distributören av Little Giant" LTD börjar när en beställning skickas av konsumenten: efter att ha fyllt i nödvändiga personuppgifter eller företagsuppgifter, godkänner de allmänna villkoren för inköp och försäljning av varor och / eller tjänster från "Distributören av Little Giant" LTD via onlinebutiken på www.littlegiantladder.eu.

6. VERKSTÄLLANDE AV ORDERN

Utförandet av beställningen börjar från det ögonblick då beställningen tas emot. Om beställningen görs före kl. 14.00 på inköpsdagen kommer den att behandlas samma dag och vi kommer att kontakta dig för att klargöra tillgänglighet, leveransmetoder och villkor.

Om beställningen görs efter 14:00 eller på en icke-arbetsdag för "Distributör av Little Giant" LTD eller under öppettider, kommer dess utförande att börja nästa arbetsdag eller i början av nästa arbetsvecka. Om priset på produkterna ändras under perioden mellan beställningen och leveransen, betalar kunden priset på varorna i sin slutliga beställning.

7. ÄNDRING ELLER ANNULLERING AV ORDER

Kunden har rätt att ändra eller avbryta sin beställning inom behandlingstiden. Vid ändring/avbeställning av order är Användaren inte skyldig att köpa varor av samma värde eller varor av samma märke. Om en faktura har utfärdats, annulleras fakturan eller skapas en kreditnota. Om beloppet för produkten/produkterna redan är betalt kommer det att återbetalas till konsumenten. Om varorna tas emot av konsumenten och denne har annullerat beställningen, är konsumenten skyldig att returnera varorna till "Distributor of Little Giant" LTD, samt att betala transportkostnaderna för varorna i båda riktningarna.

8. SPÅRNING

"Distributör av Little Giant" LTD tar ansvar för att spåra varornas rörelse efter att de har levererats till kurirföretaget. Kunden har rätt att bli informerad om var varorna befinner sig, den tid som återstår till leverans och leveransnumret (om något).

I händelse av försenad leverans, på grund av kurirföretagets fel, är "Distributor of Little Giant" LTD skyldig att meddela användaren så snart en förseningssignal från kurirföretaget anländer. Alla försändelser är försäkrade för hela det deklarerade produktvärdet och vid förlust av kurirföretaget är "Distributör av Little Giant" LTD skyldig att skicka försändelsen på nytt.

9. LEVERANS

Kunden tar emot de beställda varorna på den angivna leveransadressen eller från budfirmans närmaste kontor. Vid leveranstillfället får kunden varorna med ett garantikort (om de köpta varorna har en garanti). Leveranstiden för beställda varor/tjänster är 48 timmar i arbetsdagar från betalningsdatumet, om produkten/tjänsten är tillgänglig. Om den önskade produkten inte är tillgänglig och/eller har andra uttryckliga leveransvillkor, kommer konsumenten att meddelas när beställningen tas emot, för den möjliga leveranstiden.

Information om leveranspriser har publicerats på www.littlegiantladder.eu.

10. ANNULLERING AV ORDER

Kunden har rätt att dra sig ur avtalet och returnera varorna inom trettio arbetsdagar från det att de mottagits. Detta datum anges i dokumentationen från det kurirföretag som "Distributören av Little Giant" LTD arbetar med. Kunden är skyldig att betala leveransen av varorna tillbaka till den adress som anges av "Distributören av Little Giant" LTD. Varorna måste vara i ett bra kommersiellt utseende. Det får inte finnas synliga repor eller deformationer på varornas ytor. Förpackningen, dokumentationen och allt som medföljer produkten ska också returneras. Enligt LPC artikel 55 (6) är "Distributören av Little Giant" LTD skyldig att återbetala kunden hela inköpsvärdet för varorna, senast 30 dagar från det datum då kunden utövade sin rätt att dra sig ur avtalet.

11. KLAGOMÅL

Anspråk på varor som köpts av "Distributor of Little Giant" LTD ska accepteras om de görs i tid, inom fjorton arbetsdagar från köpet. Företaget tar ansvar för att registrera dem i det relevanta registret enligt artikel 127.2 i LPP. Endast anspråk på varor som är i gott kommersiellt skick accepteras: ingen saknad förpackning eller dokumentation, inga synliga repor på produkternas ytor, inga saknade komponenter i varorna.

12. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Innan någon produkt används är användaren skyldig att läsa de särskilda villkoren för säker användning av produkten som är bifogade produkten. Vid bristande efterlevnad tar "Distributor of Little Giant" LTD inget ansvar för skador och garantibrott på grund av felaktig användning av en produkt som köpts från onlinebutiken.

13. GARANTI

Garantin gäller i enlighet med villkoren för den berörda produktanvändningen och täcker inte problem som orsakats avsiktligt och/eller av kundens fel.

Garantin för de varor och tjänster som erbjuds av e-butiken "Distributör av Little Giant" LTD är under den garantiperiod som tillhandahålls av tillverkaren.

14. LÖSNING AV TVISTER

I händelse av en tvist kan kunden/användaren hänskjuta tvisten för behandling direkt till säljaren via telefon, e-post, feedbackformulär och korrespondensadress som anges i dessa villkor. Om parterna inte når en överenskommelse och tvisten inte löses på detta sätt kan tvisten hänskjutas till den behöriga alternativa tvistlösningsinstitutionen (ADR) för lösning, i vilket fall handlaren ska tillhandahålla kunden information i papper eller andra hållbara format, webbadressen till de relevanta ADR-enheterna och ange om de ska använda dem.

Enligt punkt 181n, stycke 1 och 2 i PCA och godkänd av ekonomiministern, förteckning över institutioner för alternativ lösning av konsumenttvister, den institution för alternativ lösning av tvisten, inom vars räckvidd den aktuella e-handelsbutiken faller och till vilken handlaren är skyldig att delta i den allmänna förlikningskommissionen är konsumentskyddskommissionen Burgas stad, Burgas område.

För tvistlösning online kan du använda EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen), som ger konsumenter och näringsidkare inom EU möjlighet att nå en lösning utanför domstol av tvister som uppstår vid köp online. Plattformen är en enkel och interaktiv webbplats som är gratis och tillgänglig på alla officiella EU-språk. Med hjälp av ODR-plattformen kan konsumenten och näringsidkaren hitta lämplig tvistlösningsinstitution att hänskjuta tvisten till och lösa sitt klagomål. ODR-plattformen finns tillgänglig här: http://ec.europa.eu/odr.

De allmänna villkoren kan ändras ensidigt av "Distributör av Little Giant" LTD, som, efter att ha gjort ändringarna, är skyldig att meddela användaren genom att publicera ett meddelande på webbplatsen på ett framträdande sätt. Ändringar i de allmänna villkoren påverkar inte relationerna mellan användaren och "Distributören av Little Giant" LTD, som har varit giltiga före begäran om köp.

För olösta tvister kommer den nuvarande låga lagstiftningen i Republiken Bulgarien att tillämpas.

Vagn
  • Inga produkter i varukorgen.