stolt designad och konstruerad i USA
logotyp
50 år

Leverans och retur

Kunden tar emot de beställda varorna på den angivna leveransadressen eller från budfirmans närmaste kontor. Vid leveranstillfället får kunden varorna med ett garantikort (om de köpta varorna har en garanti). Leveranstiden för beställda varor/tjänster är 48 timmar i arbetsdagar från betalningsdatumet, om produkten/tjänsten är tillgänglig. Om den önskade produkten inte är tillgänglig och/eller har andra uttryckliga leveransvillkor, kommer konsumenten att meddelas när beställningen tas emot, för den möjliga leveranstiden.

Information om leveranspriser har publicerats på www.littlegiantladder.bg.

ANNULLERING AV ORDER

Kunden har rätt att dra sig ur avtalet och returnera varorna inom trettio arbetsdagar från det att de mottagits. Detta datum anges i dokumentationen från det kurirföretag som "Distributören av Little Giant" LTD arbetar med. Kunden är skyldig att betala leveransen av varorna tillbaka till den adress som anges av "Distributören av Little Giant" LTD. Varorna måste vara i ett bra kommersiellt utseende. Det får inte finnas synliga repor eller deformationer på varornas ytor. Förpackningen, dokumentationen och allt som medföljer produkten ska också returneras. Enligt LPC artikel 55 (6) är "Distributören av Little Giant" LTD skyldig att återbetala kunden hela inköpsvärdet för varorna, senast 30 dagar från det datum då kunden utövade sin rätt att dra sig ur avtalet.

KLAGOMÅL

Anspråk på varor som köpts av "Distributor of Little Giant" LTD ska accepteras om de görs i tid, inom fjorton arbetsdagar från köpet. Företaget tar ansvar för att registrera dem i det relevanta registret enligt artikel 127.2 i LPP. Endast anspråk på varor som är i gott kommersiellt skick accepteras: ingen saknad förpackning eller dokumentation, inga synliga repor på produkternas ytor, inga saknade komponenter i varorna.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Innan någon produkt används är användaren skyldig att läsa de särskilda villkoren för säker användning av produkten som är bifogade produkten. Vid bristande efterlevnad tar "Distributor of Little Giant" LTD inget ansvar för skador och garantibrott på grund av felaktig användning av en produkt som köpts från onlinebutiken.

GARANTI

Garantin gäller i enlighet med villkoren för den berörda produktanvändningen och täcker inte problem som orsakats avsiktligt och/eller av kundens fel.

Garantin för de varor och tjänster som erbjuds av e-butiken "Distributör av Little Giant" LTD är under den garantiperiod som tillhandahålls av tillverkaren.

TVISTLÖSNING

I händelse av en tvist kan kunden/användaren hänskjuta tvisten för behandling direkt till säljaren via telefon, e-post, feedbackformulär och korrespondensadress som anges i dessa villkor. Om parterna inte når en överenskommelse och tvisten inte löses på detta sätt kan tvisten hänskjutas till den behöriga alternativa tvistlösningsinstitutionen (ADR) för lösning, i vilket fall handlaren ska tillhandahålla kunden information i papper eller andra hållbara format, webbadressen till de relevanta ADR-enheterna och ange om de ska använda dem.

Enligt punkt 181n, stycke 1 och 2 i PCA och godkänd av ekonomiministern, förteckning över institutioner för alternativ lösning av konsumenttvister, den institution för alternativ lösning av tvisten, inom vars räckvidd den aktuella e-handelsbutiken faller och till vilken handlaren är skyldig att delta i den allmänna förlikningskommissionen är konsumentskyddskommissionen Burgas stad, Burgas område.

För tvistlösning online kan du använda EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen), som ger konsumenter och näringsidkare inom EU möjlighet att nå en lösning utanför domstol av tvister som uppstår vid köp online. Plattformen är en enkel och interaktiv webbplats som är gratis och tillgänglig på alla officiella EU-språk. Med hjälp av ODR-plattformen kan konsumenten och näringsidkaren hitta lämplig tvistlösningsinstitution att hänskjuta tvisten till och lösa sitt klagomål. ODR-plattformen finns tillgänglig här: http://ec.europa.eu/odr.

De allmänna villkoren kan ändras ensidigt av "Distributör av Little Giant" LTD, som, efter att ha gjort ändringarna, är skyldig att meddela användaren genom att publicera ett meddelande på webbplatsen på ett framträdande sätt. Ändringar i de allmänna villkoren påverkar inte relationerna mellan användaren och "Distributören av Little Giant" LTD, som har varit giltiga före begäran om köp.

För olösta tvister kommer den nuvarande låga lagstiftningen i Republiken Bulgarien att tillämpas.

Du hittar mer information om företagets policyer på sidan Villkor och bestämmelser.

Vagn
  • Inga produkter i varukorgen.