hrdo navrhnuté a skonštruované v USA
logo
50 rokov

Podmienky a pravidlá

Podmienky používania stránky www.littlegiantladder.eu

1. Tento dokument predstavuje naše podmienky používania webovej stránky www.littlegiantladder.eu, upravuje používanie webovej stránky a zahŕňa vytvorenie kúpnej zmluvy medzi Vami a spoločnosťou prevádzkujúcou túto webovú stránku.

2. INFORMÁCIE O PREDAJCOVI:

"Distribútor Little Giant" LTD je spoločnosť registrovaná podľa predpisov Bulharskej republiky, sídli na adrese: ul. "Stara Planina", bl. 12, vh.1, et.5 ap.12, Burgas 8000, Bulharsko. Jej identifikačné číslo pre DPH je BG 205396235. Kontaktné informácie: tel. +359889577775, e-mail: office@littlegiantladder.eu

3. VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY www.littlegiantladder.eu.

Váš prístup k službám spoločnosti "Distribútor Little Giant" LTD a ich používanie je podmienené vaším súhlasom s týmito podmienkami a ich dodržiavaním. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré pristupujú k službám www.littlegiantladder.eu alebo ich využívajú.

Prístupom k službe alebo jej používaním súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto Podmienok, nesmiete mať prístup k Službe.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s dodržiavaním aktuálnych zmluvných podmienok a tiež všetkých ostatných právnych predpisov Bulharskej republiky, Európskej únie a medzinárodného práva, aj keď nie sú uvedené v aktuálnom texte.

Spoločnosť "Distribútor Little Giant" LTD vám dáva možnosť prečítať si všetky zmluvné podmienky, ale nenesieme zodpovednosť, ak tak neurobíte. Spoločnosť "Distribútor Little Giant" LTD môže kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, všetky zmeny budú zverejnené na www.littlegiantladder.eu.

Upozorňujeme, že webová lokalita, jej obsah a všetky materiály uverejnené na www.littlegiantladder.eu môžu byť predmetom práv duševného vlastníctva. Sú chránené autorským právom, zákonmi o právach súvisiacich s autorským právom, nariadeniami EÚ, zákonmi Bulharskej republiky, Európskej únie a inými medzinárodnými normatívnymi aktmi.

Internetový obchod obsahuje materiály, názvy alebo ochranné známky, ktoré môžu byť majetkom iných spoločností, organizácií a združení a sú tiež chránené autorskými právami a zákonmi o ochranných známkach.

Obsah webovej stránky www.littlegiantladder.eu sa nesmie používať, kopírovať a šíriť bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti "Distribútor Little Giant" LTD.

Akékoľvek iné použitie, okrem iného vrátane reprodukcie, distribúcie, zobrazovania alebo prenosu obsahu tejto stránky, je prísne zakázané, pokiaľ nie je povolené spoločnosťou "Distribútor Little Giant" LTD.

Váš prístup na stránku www.littlegiantladder.eu a jej obsah vám nedáva licenciu ani žiadne iné právo používať duševné vlastníctvo, ochranné známky alebo logá na stránke www.littlegiantladder.eu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti alebo tretích strán, ktoré môžu vlastniť materiál alebo duševné vlastníctvo zobrazené na webovej stránke.

4. DÔVERNOSŤ ÚDAJOV

Spoločnosť "Distribútor Little Giant" LTD zaručuje úplnú dôvernosť osobných údajov svojich zákazníkov a vyhlasuje, že nebudú použité na iné účely, ako sú ich pôvodné účely, ktoré sú nasledovné:

-kontaktovanie zákazníka pri spresňovaní údajov o objednávke a/alebo spôsoboch jej doručenia a platby;

- vyplnenie údajov poskytnutých používateľom pri vystavení informačného formulára o objednávke;

- vyplnenie údajov poskytnutých používateľom vo faktúre a/alebo zálohovej faktúre;

- vyplnenie údajov uvedených používateľom v záručnom liste priloženom k zakúpenému výrobku (ak je výrobok v záruke).

GDPR

GDPR je nové nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť 25.5.2018. Umožňuje občanom Európskej únie (EÚ) lepšie kontrolovať svoje osobné údaje. Zároveň modernizuje a zjednocuje pravidlá, ktoré umožňujú podnikom znížiť byrokraciu a profitovať zo zvyšovania dôvery spotrebiteľov.

My, "Distribútor Little Giant" LTD, vlastníci tohto internetového obchodu, sme prijali všetky potrebné opatrenia v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 - ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Všetci používatelia nášho internetového obchodu môžu jednoducho a rýchlo spravovať osobné informácie a údaje uchovávané na našom serveri zadaním objednávky. Kedykoľvek si môžete vyžiadať výpis o tom, aké údaje sú u nás uložené o vás a/alebo o vašom účte.

Zhromaždené údaje používame na spracovanie vašich objednávok a ich odosielanie, pričom zabezpečujeme, aby vaše údaje neboli použité tretími stranami bez vášho súhlasu. Ak si neželáte, aby sa vaše údaje u nás po prijatí objednávky uchovávali, môžete nám na náš e-mail napísať žiadosť o vymazanie vašich údajov. Ak máte ťažkosti a neviete si s nimi poradiť sami, kontaktujte nás, aby sme Vám pomohli.

DISTRIBÚTOR MÁ PRÁVO:

- umiestňovať odkazy na iné internetové stránky a zdroje na predaj tovaru a poskytovanie služieb tretími stranami vrátane odkazov smerujúcich na iné internetové stránky;

- zasielať používateľovi informačné bulletiny, ktoré si používateľ predplatil;

- zhromažďovať a používať informácie o svojich používateľoch, ktoré môžu zahŕňať meno, druhé meno, priezvisko, adresu, povolanie, pohlavie, vekovú skupinu, telefón, e-mailovú adresu na korešpondenciu a akékoľvek iné informácie poskytnuté používateľom, ktoré boli zadané alebo poskytnuté pri žiadosti, prijímaní alebo využívaní služieb spoločnosti, účasti na akciách, lotériách a súťažiach, vyplňovaní dotazníkov, formulárov a ďalších. Spoločnosť "Distribútor Little Giant" LTD bude tieto údaje používať v prísnom súlade s nariadením GDPR.

POUŽÍVANIE COOKIES

www.littlegiantladder.eu používa "cookies" na získavanie informácií o našich návštevníkoch. Súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť vaše skúsenosti pri návšteve našej webovej stránky. Poskytujú nám štatistické informácie o správaní zákazníkov a pomáhajú nám zlepšovať naše služby. Pri prvej návšteve našej webovej stránky máte možnosť súhlasiť alebo odmietnuť používanie súborov cookie vo svojom prehliadači. Ak chcete súhlasiť, kliknite na tlačidlo "Súhlasím" vo vyskakovacom okne. Odmietnuť môžete kliknutím na tlačidlo "Zrušiť" alebo správou svojho účtu. Máte možnosť zablokovať súbory cookie prostredníctvom svojho internetového prehliadača alebo iného komerčne dostupného softvéru. Takýto postup však môže spôsobiť, že niektoré funkcie našej webovej lokality pre vás nebudú dostupné.

Viac informácií o GDPR nájdete tu https://www.eugdpr.org/

5. SÚHLAS S KÚPOU

Začiatok obchodného vzťahu medzi zákazníkom a "Distribútorom Little Giant" LTD začína odoslaním objednávky zo strany spotrebiteľa: po vyplnení požadovaných osobných alebo firemných údajov, súhlasom so všeobecnými podmienkami nákupu a predaja tovaru a/alebo služieb od "Distribútora Little Giant" LTD prostredníctvom internetového obchodu na www.littlegiantladder.eu.

6. VYKONANIE PRÍKAZU

Vykonávanie príkazu sa začína od okamihu prijatia príkazu. Ak je objednávka podaná do 14:00 v deň nákupu, bude spracovaná v ten istý deň a ďalej vás budeme kontaktovať, aby sme vám objasnili dostupnosť, spôsob doručenia a podmienky.

Ak je objednávka zadaná po 14:00 alebo v deň, ktorý nie je pre spoločnosť "Distribútor Little Giant" LTD pracovným dňom, alebo v mimopracovnom čase, jej realizácia sa začne nasledujúci pracovný deň alebo na začiatku nasledujúceho pracovného týždňa. Ak sa cena výrobkov zmení počas obdobia medzi podaním objednávky a dodaním, zákazník zaplatí cenu tovaru v konečnej objednávke.

7. ZMENA ALEBO ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Zákazník má právo zmeniť alebo zrušiť svoju objednávku v čase spracovania. V prípade zmeny/zrušenia objednávky nie je používateľ povinný zakúpiť tovar rovnakej hodnoty alebo tovar rovnakej značky. V prípade vystavenia faktúry sa faktúra zruší alebo sa vytvorí dobropis. Ak je suma za výrobok/výrobky už zaplatená, bude spotrebiteľovi vrátená. Ak spotrebiteľ tovar obdrží a zrušil objednávku, je povinný tovar vrátiť spoločnosti "Distribútor Little Giant" LTD, ako aj uhradiť náklady na dopravu tovaru v oboch smeroch.

8. SLEDOVANIE

"Distribútor Little Giant" LTD preberá zodpovednosť za sledovanie pohybu tovaru po jeho doručení kuriérskej spoločnosti. Zákazník má právo byť informovaný o mieste, kde sa tovar nachádza, o čase zostávajúcom do doručenia a o čísle zásielky (ak existuje).

V prípade oneskorenia dodávky z viny kuriérskej spoločnosti je spoločnosť "Distribútor Little Giant" LTD povinná informovať používateľa, akonáhle príde signál o oneskorení od kuriérskej spoločnosti. Všetky zásielky sú poistené na celú deklarovanú hodnotu výrobku a v prípade straty kuriérskou spoločnosťou je spoločnosť "Distribútor Little Giant" LTD povinná zásielku opätovne zaslať.

9. DOPRAVA

Zákazník dostane požadovaný tovar na uvedenej adrese doručenia alebo v najbližšej pobočke kuriérskej spoločnosti. V čase doručenia zákazník dostane tovar so záručným listom (ak má zakúpený tovar záruku). Dodacia lehota objednaného tovaru/služby je 48 hodín v pracovných dňoch odo dňa úhrady, v prípade, že je výrobok/služba dostupná. Ak požadovaný výrobok nie je k dispozícii a/alebo má iné expresné dodacie podmienky, spotrebiteľ bude pri prijatí objednávky informovaný o termíne možného dodania.

Informácie o cenách za doručenie boli zverejnené na stránke www.littlegiantladder.eu.

10. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar do tridsiatich pracovných dní od jeho prevzatia. Tento dátum je uvedený v dokumentácii kuriérskej spoločnosti, s ktorou spolupracuje "Distribútor Little Giant" LTD. Zákazník je povinný zaplatiť doručenie tovaru späť na adresu určenú spoločnosťou "Distribútor Little Giant" LTD. Tovar musí byť v dobrom obchodnom stave. Na povrchu tovaru nesmú byť viditeľné škrabance alebo deformácie. Vrátený by mal byť aj obal, dokumentácia a všetko, čo výrobok sprevádza. Podľa článku 55 ods. 6 VOP je "Distribútor Little Giant" LTD povinný vrátiť zákazníkovi plnú kúpnu hodnotu tovaru, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zákazník uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy.

11. SŤAŽNOSTI

Reklamácie tovaru zakúpeného spoločnosťou "Distribútor Little Giant" LTD budú akceptované, ak budú uplatnené včas, do štrnástich pracovných dní od zakúpenia. Spoločnosť preberá zodpovednosť za ich zápis do príslušného registra podľa článku 127 ods. 2 LPP. Uznané sú len reklamácie tovaru, ktorý má dobrý obchodný vzhľad: nechýba obal ani dokumentácia, na povrchu výrobkov nie sú viditeľné škrabance, nechýbajú súčasti tovaru.

12. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím akéhokoľvek výrobku je používateľ povinný prečítať si osobitné podmienky bezpečnej prevádzky s výrobkom, ktoré sú k výrobku priložené. V prípade ich nedodržania spoločnosť "Distribútor Little Giant" LTD nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a porušenie záruky spôsobené nesprávnym používaním výrobku zakúpeného v internetovom obchode.

13. ZÁRUKA

Záruka je platná v súlade s podmienkami používania príslušného výrobku a nevzťahuje sa na problémy spôsobené úmyselne a/alebo vinou zákazníka.

Záruka na tovar a služby ponúkané e-shopom "Distribútor Little Giant" LTD je v rámci záručnej doby poskytovanej výrobcom.

14. RIEŠENIE SPOROV

V prípade sporu sa zákazník/užívateľ môže obrátiť na predávajúceho priamo telefonicky, e-mailom, prostredníctvom formulára spätnej väzby a korešpondenčnej adresy uvedenej v týchto obchodných podmienkach. V prípade, že sa strany nedohodnú a spor sa nevyrieši týmto spôsobom, môže byť spor postúpený na riešenie príslušnej inštitúcii alternatívneho riešenia sporov (ARS), pričom v takom prípade poskytne obchodník zákazníkovi informácie v papierovej alebo inej trvanlivej forme, internetovú adresu príslušných subjektov ARS s uvedením, či ich má využiť.

Podľa paragrafu 181n, odsek 1 a 2 ZSP a schváleného ministrom hospodárstva, zoznam inštitúcií pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, inštitúcia pre alternatívne riešenie sporov, do pôsobnosti ktorej patrí súčasný e-shop a ktorej sa obchodník zaviazal zúčastniť všeobecnej zmierovacej komisie, je Komisia na ochranu spotrebiteľov mesta Burgas, oblasť Burgas.

Na riešenie sporov online môžete využiť platformu EÚ na riešenie sporov online (platforma ODR), ktorá ponúka spotrebiteľom a obchodníkom v EÚ možnosť dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z nákupov online. Táto platforma je jednoduchá a interaktívna webová stránka, ktorá je bezplatná a dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Prostredníctvom platformy ODR môžu spotrebiteľ a obchodník nájsť vhodnú inštitúciu na riešenie sporov, ktorej môžu postúpiť spor a vyriešiť svoju sťažnosť. Platforma ODR je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/odr.

Všeobecné obchodné podmienky môže jednostranne zmeniť spoločnosť "Distribútor Little Giant" LTD, ktorá je po vykonaní zmien povinná o tom informovať používateľa zverejnením oznámenia na viditeľnom mieste na webovej stránke. Zmeny Všeobecných podmienok nemajú vplyv na vzťahy medzi Používateľom a "Distribútorom Little Giant" LTD, ktoré boli platné pred žiadosťou o nákup.

V prípade nevyriešených sporov sa budú uplatňovať platné právne predpisy Bulharskej republiky.

Košík
  • V košíku nie sú žiadne produkty.