hrdo navrhnuté a skonštruované v USA
logo
50 rokov

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť "Distribútor Little Giant" LTD, ktorá prevádzkuje stránku www.littlegiantladder.eu, rešpektuje vaše súkromie a usilovne pracuje na ochrane vašich osobných údajov. Uvedomujeme si, že dnešný návštevník internetu má otázky týkajúce sa povahy, používania a dôvernosti informácií, ktoré sa zhromažďujú o spotrebiteľoch. Chceme, aby ste vedeli, že vášmu online a internetovému pôsobeniu u nás dávame záväzok chrániť súkromie.

Osobne identifikovateľné informácie

www.littlegiantladder.eu, nezdieľa, nezverejňuje ani nepredáva žiadne osobné údaje (ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa) zozbierané online na www.littlegiantladder.eu, iným neprepojeným spoločnostiam alebo organizáciám na iné ako marketingové účely LittleGiantLadder.eu. Keďže tieto informácie sú dôležitou súčasťou nášho podnikania, v súvislosti so zlúčením, predajom alebo inou podnikovou reorganizáciou alebo právnym konaním by sa s nimi zaobchádzalo ako s našimi ostatnými aktívami. Spoločnosť Little Giant Ladder tiež na tejto stránke nepredáva ani vedome nezhromažďuje osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov.

Ako používame informácie

LittleGiantLadder.eu používa osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, aby sme vám poskytli naše služby a produkty a informovali vás o ďalších ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Informácie o poštovej a e-mailovej adrese, ktoré ste poskytli, umožňujú napríklad komunikáciu o ponúkaných a objednaných službách.

Keďže spoločnosť Little Giant Ladder spolupracuje so širokou škálou spoločností, môžeme použiť informácie zhromaždené online, aby sme vám spoločne s našimi partnermi poskytli špeciálne ponuky.

LittleGiantLadder.eu využíva dodávateľov na vykonávanie určitých funkcií pri marketingu a poskytovaní služieb pre vás, a preto zdieľa online údaje s týmito dodávateľmi v rozsahu potrebnom na vykonávanie ich práce. Samozrejme, títo partneri a dodávatelia musia tieto osobné údaje používať len na účel(-y), na ktorý(-é) boli zdieľané, a chrániť ich pred akýmkoľvek ďalším použitím. LittleGiantLadder.eu zdieľa takéto informácie aj s inými odvetvovými a úverovými organizáciami s cieľom zlepšiť operácie a chrániť pred podvodmi, bezpečnostnými a úverovými rizikami.

Osobné online informácie poskytujeme aj v reakcii na súdne predvolania a iné právne požiadavky a v prípadoch, keď sa domnievame, že zverejnenie týchto informácií je nevyhnutné na identifikáciu, kontaktovanie alebo začatie súdneho konania proti osobám, ktoré môžu ohrozovať verejnú bezpečnosť alebo zasahovať do majetku alebo služieb spoločnosti Little Giant Ladder, alebo do ich používania našimi zákazníkmi alebo inými osobami.

Ako zhromažďujeme informácie

LittleGiantLadder.eu zhromažďuje informácie online tak, že vás o ne požiada. Meno, adresa (poštová a e-mailová) a telefónne číslo zákazníka sú najdôležitejšie informácie, ale môžeme požadovať aj ďalšie informácie, napríklad na základe objednanej alebo propagovanej služby (služieb).

LittleGiantLadder.eu môže tiež používať "cookies" a podobné technológie na získavanie informácií o vašich návštevách našich stránok alebo vašich odpovediach na naše e-maily - individuálne aj v súhrnných údajoch, ktoré vás neidentifikujú. Tieto nástroje na podávanie správ nás informujú o častiach našich webových stránok alebo e-mailov, o ktoré ste prejavili záujem alebo vykonali nejakú akciu, a pomáhajú nám zlepšovať kvalitu a užitočnosť našich stránok. Na stránke LittleGiantLadder.eu používame súbory cookie predovšetkým na to, aby sme zistili, o aké služby alebo propagačné akcie máte záujem. Hoci nám súbory cookie pomáhajú zlepšiť vaše skúsenosti pri návšteve našich stránok a prispôsobiť našu komunikáciu službám, ktoré si môžete priať, máte možnosť ich zablokovať prostredníctvom svojho internetového prehliadača alebo iného komerčne dostupného softvéru. Môže to však spôsobiť, že niektoré funkcie našich stránok pre vás nebudú dostupné.

Zabezpečenie

Používame šifrovanie, firewally a iné technológie a bezpečnostné postupy, ktoré pomáhajú chrániť presnosť a bezpečnosť vašich osobných údajov a zabraňujú neoprávnenému prístupu alebo nesprávnemu použitiu.

V prípade otázok týkajúcich sa týchto zásad nás kontaktujte.

Košík
  • V košíku nie sú žiadne produkty.