dumnie zaprojektowany i skonstruowany w USA
logo
50 lat

Polityka prywatności

"Dystrybutor Little Giant" LTD, który obsługuje www.littlegiantladder.eu, szanuje Twoją prywatność i ciężko pracuje, aby chronić prywatność Twoich danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiejszy użytkownik Internetu ma pytania dotyczące charakteru, wykorzystania i poufności informacji gromadzonych o konsumentach. Chcemy, abyś wiedział, że zobowiązujemy się do ochrony prywatności Twoich działań online i internetowych z nami.

Informacje umożliwiające identyfikację osoby

www.littlegiantladder.eu nie udostępnia, nie ujawnia ani nie sprzedaje żadnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail) zebranych online na stronie www.littlegiantladder.eu innym niepowiązanym firmom lub organizacjom w celach marketingowych innych niż LittleGiantLadder.eu. Ponieważ informacje te są kluczową częścią naszej działalności, byłyby traktowane jak nasze inne aktywa w kontekście fuzji, sprzedaży lub innej reorganizacji korporacyjnej lub postępowania prawnego. Little Giant Ladder nie sprzedaje ani świadomie nie gromadzi danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia na tej stronie.

Jak wykorzystujemy informacje

LittleGiantLadder.eu wykorzystuje dane osobowe, które nam przekazujesz, aby świadczyć Ci nasze usługi i produkty oraz informować Cię o innych ofertach, które mogą Cię zainteresować. Podane informacje o adresie pocztowym i e-mail umożliwiają na przykład komunikację na temat oferowanych i zamawianych usług.

Ponieważ Little Giant Ladder współpracuje z wieloma różnymi firmami, możemy wykorzystywać informacje zebrane online, aby wspólnie z naszymi partnerami oferować użytkownikom specjalne oferty.

LittleGiantLadder.eu korzysta z usług dostawców w celu realizacji określonych funkcji marketingowych i dostarczania usług użytkownikom, a zatem udostępnia dane online tym dostawcom w zakresie niezbędnym do wykonywania ich pracy. Oczywiście tacy partnerzy i sprzedawcy muszą wykorzystywać te dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały udostępnione i chronić je przed dalszym wykorzystaniem. LittleGiantLadder.eu udostępnia również takie informacje innym organizacjom branżowym i organizacjom związanym z kredytami w celu usprawnienia operacji i ochrony przed oszustwami, bezpieczeństwem i ryzykiem kredytowym.

Udostępniamy również dane osobowe online w odpowiedzi na wezwania sądowe i inne żądania prawne, a także w przypadku, gdy uważamy, że ujawnienie tych informacji jest konieczne do zidentyfikowania, skontaktowania się lub podjęcia działań prawnych przeciwko osobom, które mogą zagrażać bezpieczeństwu publicznemu lub zakłócać własność lub usługi Little Giant Ladder lub korzystanie z nich przez naszych klientów lub inne osoby.

Jak zbieramy informacje

LittleGiantLadder.eu zbiera informacje online, prosząc o nie użytkownika. Imię i nazwisko klienta, adres (pocztowy i e-mail) oraz numer telefonu to najważniejsze informacje, ale możemy poprosić o inne informacje, na przykład w oparciu o zamawiane lub promowane usługi.

LittleGiantLadder.eu może również wykorzystywać pliki "cookies" i podobne technologie w celu uzyskania informacji o wizytach użytkownika na naszych stronach lub odpowiedziach na wiadomości e-mail od nas - zarówno indywidualnie, jak i w postaci zagregowanych danych, które nie identyfikują użytkownika. Te narzędzia raportowania informują nas o częściach naszych witryn internetowych lub wiadomości e-mail, w których użytkownik wykazał zainteresowanie lub podjął pewne działania, i pomagają nam poprawić jakość i użyteczność naszych witryn. W LittleGiantLadder.eu używamy plików cookie przede wszystkim w celu określenia, jakimi usługami lub promocjami jesteś zainteresowany. Chociaż pliki cookie pomagają nam poprawić wrażenia użytkownika podczas odwiedzania naszych witryn i dostosować naszą komunikację do usług, które mogą być pożądane, użytkownik ma możliwość zablokowania ich za pomocą przeglądarki internetowej lub innego dostępnego na rynku oprogramowania. Może to jednak spowodować, że niektóre funkcje naszych witryn będą niedostępne dla użytkownika.

Bezpieczeństwo

Używamy szyfrowania, zapór ogniowych i innych technologii oraz procedur bezpieczeństwa, aby pomóc chronić dokładność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika oraz zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi lub niewłaściwemu użyciu.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prosimy o kontakt.

Wózek
  • Brak produktów w koszyku.