dumnie zaprojektowany i skonstruowany w USA
logo
50 lat

Dostawa i zwroty

Klient odbiera zamówiony towar pod wskazanym adresem dostawy lub w najbliższym biurze firmy kurierskiej. W momencie dostawy klient otrzymuje towar wraz z kartą gwarancyjną (jeśli zakupiony towar posiada gwarancję). Czas dostawy zamówionych towarów/usług wynosi 48 godzin w dni robocze od daty płatności, w przypadku gdy produkt/usługa jest dostępna. Jeśli żądany produkt nie jest dostępny i/lub ma inne ekspresowe warunki dostawy, konsument zostanie powiadomiony po otrzymaniu zamówienia o terminie możliwej dostawy.

Informacje o cenie dostawy zostały opublikowane na stronie www.littlegiantladder.bg.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu trzydziestu dni roboczych od momentu jego otrzymania. Data ta jest podana w dokumentacji firmy kurierskiej, z którą współpracuje "Dystrybutor Little Giant" LTD. Klient jest zobowiązany do opłacenia dostawy towaru z powrotem na adres wskazany przez "Dystrybutora Little Giant" LTD. Towar musi być w dobrym stanie handlowym. Na powierzchni towaru nie powinno być widocznych zadrapań lub deformacji. Opakowanie, dokumentacja i wszystko, co towarzyszy produktowi, również powinno zostać zwrócone. Zgodnie z artykułem 55 (6) LPC "Dystrybutor Little Giant" LTD jest zobowiązany do zwrotu klientowi pełnej wartości zakupu towaru, nie później niż 30 dni od dnia, w którym klient skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przez "Distributor of Little Giant" LTD będą przyjmowane, jeśli zostaną złożone na czas, w ciągu czternastu dni roboczych od daty zakupu. Firma ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie ich do odpowiedniego rejestru zgodnie z art. 127 (2) LPP. Akceptowane są tylko reklamacje dotyczące towarów, które są w dobrym stanie handlowym: brak brakującego opakowania lub dokumentacji, brak widocznych zadrapań na powierzchni produktów, brak brakujących elementów towarów.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem jakiegokolwiek produktu, użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami bezpiecznej pracy z produktem, które są dołączone do produktu. W przypadku ich nieprzestrzegania "Dystrybutor Little Giant" LTD nie ponosi odpowiedzialności za szkody i naruszenie gwarancji spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu zakupionego w sklepie internetowym.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna z zastrzeżeniem warunków użytkowania danego produktu i nie obejmuje problemów spowodowanych umyślnie i/lub z winy klienta.

Gwarancja na towary i usługi oferowane przez sklep internetowy "Dystrybutor Little Giant" LTD jest objęta okresem gwarancji udzielonej przez producenta.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W przypadku sporu klient/użytkownik może skierować spór do rozpatrzenia bezpośrednio do sprzedawcy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, formularza zwrotnego i adresu korespondencyjnego określonego w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia i spór nie zostanie rozwiązany w ten sposób, spór może zostać skierowany do rozstrzygnięcia przez właściwą instytucję alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR), w którym to przypadku sprzedawca przekaże klientowi informacje w formie papierowej lub w innym trwałym formacie, adres strony internetowej odpowiednich podmiotów ADR, wskazując, czy z nich skorzystać.

Zgodnie z paragrafem 181n ust. 1 i 2 UPK i zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki wykazem instytucji alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich, instytucją alternatywnego rozstrzygania sporów, w której zakres wchodzi obecny sklep internetowy i do której sprzedawca jest zobowiązany do udziału w Generalnej Komisji Pojednawczej, jest Komisja Ochrony Konsumentów miasta Burgas, rejon Burgas.

W przypadku internetowego rozstrzygania sporów można skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR), która oferuje konsumentom i przedsiębiorcom w UE możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z zakupów internetowych. Platforma ta jest łatwą i interaktywną stroną internetową, która jest bezpłatna i dostępna we wszystkich językach urzędowych UE. Korzystając z platformy ODR, konsument i przedsiębiorca mogą znaleźć odpowiednią instytucję zajmującą się rozstrzyganiem sporów, do której mogą skierować spór i rozwiązać swoją skargę. Platforma ODR jest dostępna tutaj: http://ec.europa.eu/odr.

Ogólne Warunki Handlowe mogą zostać zmienione jednostronnie przez "Dystrybutora Little Giant" LTD, który po wprowadzeniu zmian jest zobowiązany do poinformowania o tym Użytkownika poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej w widocznym miejscu. Zmiany w Ogólnych Warunkach nie mają wpływu na stosunki między Użytkownikiem a "Dystrybutorem Little Giant" LTD, które obowiązywały przed złożeniem wniosku o zakup.

W przypadku nierozstrzygniętych sporów zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa Republiki Bułgarii.

Więcej informacji na temat zasad firmy można znaleźć na stronie Warunki.

Wózek
  • Brak produktów w koszyku.