met trots ontworpen en gebouwd in de VS
logo
50 jaar

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van www.littlegiantladder.eu

1. Dit document bevat onze algemene voorwaarden voor het gebruik van de website www.littlegiantladder.eu, ze regelen het gebruik van de website en omvatten het creëren van een koopcontract tussen U en het bedrijf dat met deze website werkt.

2. INFORMATIE VOOR DE VERKOPER:

"Distributor of Little Giant" LTD is een bedrijf, geregistreerd volgens de voorschriften van Bulgaarse Republiek, het is gevestigd op het adres: str. "Stara Planina", bl. 12, vh.1, et.5 ap.12, Burgas 8000, Bulgarije. Het BTW-nummer is BG 205396235. Contactgegevens: tel. +359889577775, e-mail office@littlegiantladder.eu

3. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN www.littlegiantladder.eu WEBSITE.

Uw toegang tot en het gebruik van de Diensten van "Distributeur van Little Giant" LTD is onderhevig aan Uw acceptatie en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Diensten van www.littlegiantladder.eu.

Door de Service te openen of te gebruiken, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als U het niet eens bent met enig deel van deze Voorwaarden, dan mag U de Dienst niet gebruiken.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de huidige Algemene Voorwaarden en alle andere wettelijke voorschriften van de Republiek Bulgarije, de Europese Unie en de internationale wetgeving, zelfs als deze niet in de huidige tekst worden genoemd.

The Company "Distributor of Little Giant" LTD geeft u de mogelijkheid om alle Algemene Voorwaarden te lezen, maar we nemen geen verantwoordelijkheid als u dit niet doet. Het Bedrijf "Distributeur van Little Giant" LTD kan elk van de voorgaande rechten op elk gewenst moment intrekken of wijzigen, alle wijzigingen zullen worden gepubliceerd op www.littlegiantladder.eu.

Merk op dat de website, de inhoud en alle materialen gepubliceerd op www.littlegiantladder.eu onderworpen kunnen zijn aan intellectuele eigendomsrechten. Ze worden beschermd door het auteursrecht, aanverwante wetten, de EU-verordeningen, de wetten van de Republiek Bulgarije, de Europese Unie en andere internationale normatieve besluiten.

De online shop bevat materialen, namen of handelsmerken die eigendom kunnen zijn van andere bedrijven, organisaties en verenigingen en die ook worden beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten.

De inhoud van de website www.littlegiantladder.eu mag niet worden gebruikt, gekopieerd en gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van "Distributor of Little Giant" LTD.

Elk ander gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site is strikt verboden, tenzij hiervoor toestemming is verleend door "Distributor of Little Giant" LTD.

Uw toegang tot www.littlegiantladder.eu en de inhoud ervan geeft u geen licentie of enig ander recht om het intellectuele eigendom, handelsmerken of logo's op www.littlegiantladder.eu te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf of derden die eigenaar kunnen zijn van het materiaal of het intellectuele eigendom dat op de Website wordt weergegeven.

4. VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

"Distributor of Little Giant" LTD garandeert volledige vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens van haar klanten, en verklaart dat deze niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden dan de oorspronkelijke doeleinden, die als volgt zijn:

-contact opnemen met de klant bij het specificeren van de details van de bestelling en/of manieren van levering en betaling;

- het invullen van de door de gebruiker verstrekte gegevens bij het uitgeven van een klanteninformatieformulier over de bestelling;

- het invullen van de door de gebruiker verstrekte gegevens in een factuur en/of proforma factuur;

- het invullen van de door de gebruiker verstrekte gegevens op de garantiekaart bij het gekochte product (als het product onder garantie valt)

GDPR

GDPR is een nieuwe verordening die op 25.05.2018 van kracht werd. Het stelt burgers van de Europese Unie (EU) in staat om hun persoonlijke informatie beter te controleren. Het moderniseert en uniformeert ook regels die bedrijven in staat stellen de bureaucratie te verminderen en te profiteren van het toenemende vertrouwen van de consument.

Wij, "Distributeur van Little Giant" LTD de eigenaren van deze online shop, hebben alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen volgens Verordening (EU) 2016/679 - bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Alle gebruikers van onze online shop kunnen eenvoudig en snel de persoonlijke informatie en gegevens beheren die op onze server worden bewaard door een bestelling te plaatsen. U kunt te allen tijde een verklaring opvragen over welke gegevens over u en/of uw account bij ons zijn opgeslagen.

We gebruiken de verzamelde gegevens om uw bestellingen te verwerken en te verzenden, waarbij we ervoor zorgen dat uw gegevens niet zonder uw toestemming door derden worden gebruikt. Als u niet wilt dat uw gegevens bij ons worden opgeslagen nadat u uw bestelling hebt ontvangen, kunt u ons per e-mail verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Als U problemen ondervindt en U bent niet in staat om het zelf te doen, neem dan contact met ons op om U te helpen.

HEEFT DE DISTRIBUTEUR HET RECHT OM:

- links plaatsen naar andere internetsites en bronnen voor de verkoop van goederen en de levering van diensten door derden, inclusief links die naar andere websites verwijzen;

- nieuwsbrieven sturen naar de Gebruiker waarvoor de Gebruiker zich heeft ingeschreven;

- verzamelt en gebruikt informatie over haar Gebruikers, waaronder naam, tweede naam, achternaam, adres, beroep, geslacht, leeftijdsgroep, telefoon, e-mailadres voor correspondentie en alle andere informatie die door de Gebruiker, wordt ingevoerd of verstrekt bij het aanvragen, ontvangen of gebruiken van de diensten van het bedrijf, deelname aan promoties, loterijen en wedstrijden, het invullen van vragenlijsten, formulieren en nog veel meer. De "Distributeur van Little Giant" LTD zal deze gegevens gebruiken in strikte overeenstemming met de GDPR.

GEBRUIK VAN COOKIES

www.littlegiantladder.eu gebruikt "cookies" om informatie over onze bezoekers te verkrijgen. Cookies helpen ons uw bezoek aan onze website te verbeteren. Ze geven ons statistische informatie over het gedrag van klanten en helpen ons onze diensten te verbeteren. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, hebt u de mogelijkheid om het gebruik van cookies in uw browser toe te staan of te weigeren. Om akkoord te gaan, klikt u op de knop "Ik ga akkoord" in het pop-upvenster. U kunt weigeren door op de knop "Annuleren" te klikken of door uw account te beheren. U hebt de mogelijkheid om cookies te blokkeren via uw internetbrowser of andere in de handel verkrijgbare software. Als u dit doet, kunnen sommige functies van onze website echter niet voor u beschikbaar zijn.

Je kunt hier meer te weten komen over de GDPR https://www.eugdpr.org/

5. TOESTEMMING TOT AANKOOP

Het begin van de commerciële relatie tussen de klant en de "Distributeur van Little Giant" LTD begint wanneer een bestelling wordt verzonden door de consument: na het invullen van de vereiste persoonlijke of bedrijfsgegevens, akkoord met de algemene voorwaarden voor de aankoop en verkoop van goederen en / of diensten van de "Distributeur van Little Giant" LTD via de online winkel op www.littlegiantladder.eu.

6. UITVOERING VAN HET BEVEL

De uitvoering van de bestelling begint op het moment dat de bestelling wordt ontvangen. Als de bestelling voor 14:00 uur op de dag van aankoop wordt geplaatst, wordt deze dezelfde dag nog verwerkt en nemen we verder contact met je op om de beschikbaarheid, leveringsmethoden en voorwaarden te verduidelijken.

Als de bestelling wordt geplaatst na 14:00 of op een niet-werkende dag voor "Distributeur van Little Giant" LTD of tijdens de off-uren, dan zal de uitvoering beginnen op de volgende werkdag of aan het begin van de volgende werkweek. Als de prijs van de producten wordt gewijzigd tijdens de periode tussen de indiening van de bestelling en de levering, betaalt de klant de prijs van de goederen in hun definitieve bestelling.

7. WIJZIGING OF ANNULERING VAN EEN BESTELLING

De klant heeft het recht om zijn bestelling binnen de verwerkingstijd te wijzigen of te annuleren. In geval van wijziging/annulering van de bestelling is de gebruiker niet verplicht om goederen van dezelfde waarde of goederen van hetzelfde merk te kopen. Als er een factuur is opgesteld, wordt de factuur geannuleerd of wordt er een creditnota opgesteld. Als het bedrag van het/de product(en) al betaald is, wordt dit terugbetaald aan de consument. Als de goederen worden ontvangen door de consument en hij heeft de bestelling geannuleerd, is de consument verplicht om de goederen terug te sturen naar "Distributeur van Little Giant" LTD, alsmede om de transportkosten van de goederen in beide richtingen te betalen.

8. VOLGEN

"Distributeur van Little Giant LTD neemt de verantwoordelijkheid om de beweging van de goederen te volgen nadat ze zijn afgeleverd bij het koeriersbedrijf. De klant heeft het recht om geïnformeerd te worden over de locatie van de goederen, de resterende tijd tot de levering en het leveringsnummer (indien aanwezig).

In het geval van vertraging van de levering, te wijten aan een fout van het koeriersbedrijf, is "Distributor of Little Giant" LTD verplicht de gebruiker te informeren, zodra een vertragingssignaal van het koeriersbedrijf arriveert. Alle zendingen zijn verzekerd voor de volledige aangegeven productwaarde en in geval van verlies door het koeriersbedrijf is "Distributeur van Little Giant" LTD verplicht de zending opnieuw te versturen.

9. LEVERING

De klant ontvangt de aangevraagde goederen op het opgegeven afleveradres of bij het dichtstbijzijnde kantoor van het koeriersbedrijf. Op het moment van levering ontvangt de klant de goederen met een garantiekaart (als de gekochte goederen een garantie hebben). De levertijd voor de bestelde goederen/diensten bedraagt 48 uur in werkdagen vanaf de datum van betaling, indien het product/dienst beschikbaar is. Als het gewenste product niet beschikbaar is en/of andere uitdrukkelijke leveringsvoorwaarden heeft, wordt de consument bij ontvangst van de bestelling op de hoogte gesteld van de mogelijke leveringstermijn.

Informatie over leveringsprijzen is gepubliceerd op www.littlegiantladder.eu.

10. ORDERANNULERING

De klant heeft het recht om het contract te herroepen en de goederen terug te sturen binnen dertig werkdagen vanaf het moment van ontvangst. Deze datum wordt vermeld in de documentatie van het koeriersbedrijf waarmee de "Distributeur van Little Giant" LTD samenwerkt. De klant is verplicht te betalen voor het terugsturen van de goederen naar het adres opgegeven door de "Distributeur van Little Giant" LTD. De goederen moeten in een goede commerciële verschijning zijn. Er mogen geen zichtbare krassen of vervormingen zijn op de oppervlakken van de goederen. De verpakking, de documentatie en alles wat bij het product hoort moet ook worden geretourneerd. Volgens de LPC artikel 55 (6) de "Distributeur van Little Giant" LTD is verplicht om de klant de volledige aankoopwaarde van de goederen, uiterlijk 30 dagen na de datum waarop de klant heeft gebruik gemaakt van zijn recht om te herroepen van het contract.

11. KLACHTEN

Claims met betrekking tot goederen gekocht door "Distributor of Little Giant" LTD worden geaccepteerd als ze op tijd worden ingediend, binnen veertien werkdagen na aankoop. Het bedrijf neemt de verantwoordelijkheid op zich om ze in te schrijven in het relevante register volgens artikel 127 (2) van de LPP. Alleen claims op goederen die er commercieel goed uitzien worden geaccepteerd: geen ontbrekende verpakking of documentatie, geen zichtbare krassen op de oppervlakken van de producten, geen ontbrekende onderdelen van de goederen.

12. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Alvorens een product te gebruiken, is de gebruiker verplicht om de specifieke voorwaarden voor veilig gebruik van het product te lezen die bij het product zijn gevoegd. In het geval van het niet naleven hiervan, neemt "Distributor of Little Giant" LTD geen verantwoordelijkheid voor schade en inbreuk op de garantie als gevolg van onjuist gebruik van een product dat gekocht is in de online winkel.

13. GARANTIE

De garantie is geldig onder de voorwaarden van het betreffende productgebruik en dekt geen problemen die opzettelijk en/of door de schuld van de klant zijn veroorzaakt.

De garantie van de goederen en diensten die worden aangeboden door de e-shop van "Distributeur van Little Giant" LTD is onder de garantieperiode die door de fabrikant.

14. GESCHILLENBESLECHTING

In het geval van een geschil kan de klant/gebruiker het geschil ter overweging rechtstreeks voorleggen aan de verkoper via telefoon, e-mail, feedbackformulier en correspondentieadres vermeld in deze algemene voorwaarden. In het geval dat de partijen niet tot overeenstemming komen en het geschil niet op deze manier wordt opgelost, kan het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde alternatieve geschillenbeslechtingsinstelling (ADR), in welk geval de verkoper aan de klant informatie op papier of in andere duurzame formaten, het websiteadres van de relevante ADR-entiteiten verstrekt, met de vermelding of er al dan niet gebruik van wordt gemaakt.

Volgens paragraaf 181n, alinea 1 en 2 van de PSO en goedgekeurd door de minister van Economische Zaken, lijst van de instellingen voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen, de instelling voor alternatieve beslechting van het geschil, in wiens toepassingsgebied de huidige e-commerce winkel valt en waar de handelaar is verplicht deel te nemen aan Algemene Geschillencommissie is de Commissie voor de bescherming van de consument Burgas stad, Burgas gebied.

Voor online geschillenbeslechting kunt u gebruikmaken van het EU-platform voor online geschillenbeslechting (ODR-platform), dat consumenten en ondernemers binnen de EU de mogelijkheid biedt om geschillen die voortkomen uit online aankopen buitengerechtelijk te beslechten. Dit platform is een eenvoudige en interactieve website die gratis toegankelijk is in alle officiële EU-talen. Via het ODR-platform kunnen de consument en de ondernemer de juiste geschillenbeslechtingsinstantie vinden om het geschil aan voor te leggen en hun klacht op te lossen. Het ODR-platform is hier beschikbaar: http://ec.europa.eu/odr.

De Algemene Voorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd door "Distributeur van Little Giant" LTD, die, na het maken van de wijzigingen, is verplicht om de Gebruiker op de hoogte door het plaatsen van een mededeling op de website duidelijk zichtbaar. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen invloed op de relaties tussen de Gebruiker en de "Distributeur van Little Giant" LTD, die geldig waren voor het verzoek van aankoop.

Voor onopgeloste geschillen wordt de huidige lage wetgeving van de Republiek Bulgarije toegepast.

Winkelwagen
  • Geen producten in de winkelwagen.