met trots ontworpen en gebouwd in de VS
logo
50 jaar

Levering en retourzending

De klant ontvangt de aangevraagde goederen op het opgegeven afleveradres of bij het dichtstbijzijnde kantoor van het koeriersbedrijf. Op het moment van levering ontvangt de klant de goederen met een garantiekaart (als de gekochte goederen een garantie hebben). De levertijd voor de bestelde goederen/diensten bedraagt 48 uur in werkdagen vanaf de datum van betaling, indien het product/dienst beschikbaar is. Als het gewenste product niet beschikbaar is en/of andere uitdrukkelijke leveringsvoorwaarden heeft, wordt de consument bij ontvangst van de bestelling op de hoogte gesteld van de mogelijke leveringstermijn.

Informatie over leveringsprijzen is gepubliceerd op www.littlegiantladder.bg.

ORDERANNULERING

De klant heeft het recht om het contract te herroepen en de goederen terug te sturen binnen dertig werkdagen vanaf het moment van ontvangst. Deze datum wordt vermeld in de documentatie van het koeriersbedrijf waarmee de "Distributeur van Little Giant" LTD samenwerkt. De klant is verplicht te betalen voor het terugsturen van de goederen naar het adres opgegeven door de "Distributeur van Little Giant" LTD. De goederen moeten in een goede commerciële verschijning zijn. Er mogen geen zichtbare krassen of vervormingen zijn op de oppervlakken van de goederen. De verpakking, de documentatie en alles wat bij het product hoort moet ook worden geretourneerd. Volgens de LPC artikel 55 (6) de "Distributeur van Little Giant" LTD is verplicht om de klant de volledige aankoopwaarde van de goederen, uiterlijk 30 dagen na de datum waarop de klant heeft gebruik gemaakt van zijn recht om te herroepen van het contract.

KLACHTEN

Claims met betrekking tot goederen gekocht door "Distributor of Little Giant" LTD worden geaccepteerd als ze op tijd worden ingediend, binnen veertien werkdagen na aankoop. Het bedrijf neemt de verantwoordelijkheid op zich om ze in te schrijven in het relevante register volgens artikel 127 (2) van de LPP. Alleen claims op goederen die er commercieel goed uitzien worden geaccepteerd: geen ontbrekende verpakking of documentatie, geen zichtbare krassen op de oppervlakken van de producten, geen ontbrekende onderdelen van de goederen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Alvorens een product te gebruiken, is de gebruiker verplicht om de specifieke voorwaarden voor veilig gebruik van het product te lezen die bij het product zijn gevoegd. In het geval van het niet naleven hiervan, neemt "Distributor of Little Giant" LTD geen verantwoordelijkheid voor schade en inbreuk op de garantie als gevolg van onjuist gebruik van een product dat gekocht is in de online winkel.

GARANTIE

De garantie is geldig onder de voorwaarden van het betreffende productgebruik en dekt geen problemen die opzettelijk en/of door de schuld van de klant zijn veroorzaakt.

De garantie van de goederen en diensten die worden aangeboden door de e-shop van "Distributeur van Little Giant" LTD is onder de garantieperiode die door de fabrikant.

GESCHILLENBESLECHTING

In het geval van een geschil kan de klant/gebruiker het geschil ter overweging rechtstreeks voorleggen aan de verkoper via telefoon, e-mail, feedbackformulier en correspondentieadres vermeld in deze algemene voorwaarden. In het geval dat de partijen niet tot overeenstemming komen en het geschil niet op deze manier wordt opgelost, kan het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde alternatieve geschillenbeslechtingsinstelling (ADR), in welk geval de verkoper aan de klant informatie op papier of in andere duurzame formaten, het websiteadres van de relevante ADR-entiteiten verstrekt, met de vermelding of er al dan niet gebruik van wordt gemaakt.

Volgens paragraaf 181n, alinea 1 en 2 van de PSO en goedgekeurd door de minister van Economische Zaken, lijst van de instellingen voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen, de instelling voor alternatieve beslechting van het geschil, in wiens toepassingsgebied de huidige e-commerce winkel valt en waar de handelaar is verplicht deel te nemen aan Algemene Geschillencommissie is de Commissie voor de bescherming van de consument Burgas stad, Burgas gebied.

Voor online geschillenbeslechting kunt u gebruikmaken van het EU-platform voor online geschillenbeslechting (ODR-platform), dat consumenten en ondernemers binnen de EU de mogelijkheid biedt om geschillen die voortkomen uit online aankopen buitengerechtelijk te beslechten. Dit platform is een eenvoudige en interactieve website die gratis toegankelijk is in alle officiële EU-talen. Via het ODR-platform kunnen de consument en de ondernemer de juiste geschillenbeslechtingsinstantie vinden om het geschil aan voor te leggen en hun klacht op te lossen. Het ODR-platform is hier beschikbaar: http://ec.europa.eu/odr.

De Algemene Voorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd door "Distributeur van Little Giant" LTD, die, na het maken van de wijzigingen, is verplicht om de Gebruiker op de hoogte door het plaatsen van een mededeling op de website duidelijk zichtbaar. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen invloed op de relaties tussen de Gebruiker en de "Distributeur van Little Giant" LTD, die geldig waren voor het verzoek van aankoop.

Voor onopgeloste geschillen wordt de huidige lage wetgeving van de Republiek Bulgarije toegepast.

Meer informatie over het bedrijfsbeleid vindt u op de pagina Algemene voorwaarden.

Winkelwagen
  • Geen producten in de winkelwagen.