stolt designet og konstruert i USA
logo
50 år

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for bruk av www.littlegiantladder.eu

1. Dette dokumentet presenterer våre vilkår og betingelser for bruk av nettstedet www.littlegiantladder.eu, de regulerer bruken av nettstedet og omfatter opprettelse av en kjøpekontrakt mellom deg og selskapet som driver dette nettstedet.

2. SELGERINFORMASJON:

"Distributor of Little Giant" LTD er et selskap, registrert i henhold til forskrifter i den bulgarske republikken, det ligger på adressen: str. "Stara Planina", bl. 12, vh.1, et.5 ap.12, Burgas 8000, Bulgaria. MVA-nummeret er BG 205396235. Kontaktinformasjon: tlf. +359889577775, e-post office@littlegiantladder.eu

3. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR NETTSTEDET www.littlegiantladder.eu.

Din tilgang til og bruk av tjenesten til "Distributor of Little Giant" LTD er betinget av at du godtar og overholder disse vilkårene og betingelsene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker tjenestene til www.littlegiantladder.eu.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten samtykker du i å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av disse vilkårene, kan du ikke bruke tjenesten.

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i å følge gjeldende vilkår og betingelser og også alle andre lovbestemmelser i Republikken Bulgaria, EU og folkeretten, selv om de ikke er nevnt i gjeldende tekst.

Selskapet "Distributør av Little Giant" LTD gir deg muligheten til å lese alle vilkårene og betingelsene, men vi tar ikke ansvar hvis du ikke gjør dette. Selskapet "Distributør av Little Giant" LTD kan når som helst tilbakekalle eller endre noen av de foregående rettighetene, alle endringer vil bli publisert på www.littlegiantladder.eu.

Vær oppmerksom på at nettstedet, dets innhold og alt materiale som publiseres på www.littlegiantladder.eu, kan være gjenstand for immaterielle rettigheter. De er beskyttet av opphavsrett, lover om beslektede rettigheter, EU-forordningene, lovene i Republikken Bulgaria, EU og andre internasjonale normer.

Nettbutikken inneholder materiale, navn eller varemerker som kan tilhøre andre selskaper, organisasjoner og foreninger, og som også er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerker.

Innholdet på nettstedet www.littlegiantladder.eu kan ikke brukes, kopieres og distribueres uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra "Distributor of Little Giant" LTD.

All annen bruk, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, distribusjon, visning eller overføring av innholdet på dette nettstedet er strengt forbudt med mindre det er godkjent av "Distributor of Little Giant" LTD.

Din tilgang til www.littlegiantladder.eu og dets innhold gir deg ikke lisens eller annen rett til å bruke immaterielle rettigheter, varemerker eller logoer på www.littlegiantladder.eu uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet eller tredjeparter som kan eie materialet eller de immaterielle rettighetene som vises på nettstedet.

4. DATAKONFIDENSIALITET

"Distributor of Little Giant" LTD garanterer fullstendig konfidensialitet for personopplysninger om sine kunder, og erklærer at de ikke vil bli brukt til andre formål enn de opprinnelige formålene, som er som følger:

-kontakt med kunden for å spesifisere detaljer om bestillingen og/eller leverings- og betalingsmåter;

- utfylling av dataene som brukeren har oppgitt i forbindelse med utstedelse av et kundeinformasjonsskjema om bestillingen;

- utfylling av data fra brukeren i en faktura og/eller proformafaktura;

- fylle ut dataene som brukeren har oppgitt i garantikortet som følger med det kjøpte produktet (hvis produktet er under garanti).

PERSONVERNFORORDNINGEN

GDPR er en ny forordning som trådte i kraft 25.05.2018. Den gir innbyggerne i Den europeiske union (EU) bedre kontroll over personopplysningene sine. Den moderniserer og ensretter også reglene slik at bedrifter kan redusere byråkratiet og dra nytte av forbrukernes økte tillit.

Vi, "Distributor of Little Giant" LTD, eierne av denne nettbutikken, har tatt alle nødvendige forholdsregler i henhold til forordning (EU) 2016/679 - beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og fri utveksling av slike opplysninger. Alle brukere av nettbutikken vår kan enkelt og raskt administrere personopplysninger og data som oppbevares på serveren vår ved å legge inn en bestilling. Du kan når som helst be om en oversikt over hvilke opplysninger vi har lagret om deg og/eller kontoen din.

Vi bruker de innsamlede opplysningene til å behandle bestillingene dine og sende dem, og sørger for at opplysningene dine ikke blir brukt av tredjeparter uten ditt samtykke. Hvis du ikke ønsker at opplysningene dine skal lagres hos oss etter at du har mottatt bestillingen din, kan du sende oss en forespørsel på e-post om å slette opplysningene dine. Hvis du opplever problemer og ikke klarer å håndtere dette på egen hånd, kan du kontakte oss for å få hjelp.

DISTRIBUTØREN HAR RETT TIL Å:

- plassere lenker til andre nettsteder og ressurser for salg av varer og levering av tjenester fra tredjeparter, inkludert lenker som peker til andre nettsteder;

- sende nyhetsbrev til brukeren som brukeren har abonnert på;

- samle inn og bruke informasjon om sine brukere, som kan omfatte navn, mellomnavn, etternavn, adresse, yrke, kjønn, aldersgruppe, telefon, e-postadresse for korrespondanse og all annen informasjon som brukeren oppgir, blir oppgitt eller gir ved forespørsel, mottak eller bruk av selskapets tjenester, deltakelse i kampanjer, utlodninger og konkurranser, utfylling av spørreskjemaer, skjemaer og mer. "Distributor of Little Giant" LTD vil bruke disse opplysningene i strengt samsvar med GDPR.

BRUK AV COOKIES

www.littlegiantladder.eu bruker "cookies" for å innhente informasjon om våre besøkende. Informasjonskapsler hjelper oss med å forbedre opplevelsen din når du besøker nettstedet vårt. De gir oss statistisk informasjon om kundenes atferd og hjelper oss med å forbedre tjenestene våre. Når du besøker nettstedet vårt første gang, har du mulighet til å godta eller avvise bruken av informasjonskapsler i nettleseren din. Hvis du vil samtykke, klikker du på "Jeg samtykker"-knappen i popup-boksen. Du kan avslå ved å klikke på knappen "Avbryt" eller ved å administrere kontoen din. Du har mulighet til å blokkere informasjonskapsler via nettleseren din eller annen kommersielt tilgjengelig programvare. Dette kan imidlertid føre til at du ikke får tilgang til noen av funksjonene på nettstedet vårt.

Du kan lese mer om personvernforordningen her https://www.eugdpr.org/

5. SAMTYKKE TIL KJØP

Begynnelsen på det kommersielle forholdet mellom kunden og "Distributor of Little Giant" LTD begynner når en bestilling sendes av forbrukeren: etter å ha fylt ut de nødvendige person- eller bedriftsdataene, og godtar de generelle vilkårene for kjøp og salg av varer og/eller tjenester fra "Distributor of Little Giant" LTD gjennom nettbutikken på www.littlegiantladder.eu.

6. GJENNOMFØRING AV ORDREN

Utførelsen av bestillingen starter fra det øyeblikket bestillingen er mottatt. Hvis bestillingen legges inn før kl. 14.00 på kjøpsdagen, vil den bli behandlet samme dag, og vi vil kontakte deg for å avklare tilgjengelighet, leveringsmetoder og vilkår.

Hvis bestillingen legges inn etter kl. 14.00 eller på en dag som ikke er arbeidsdag for "Distributor of Little Giant" LTD eller utenom arbeidstid, vil utførelsen starte neste virkedag eller i begynnelsen av neste arbeidsuke. Hvis prisen på produktene endres i perioden mellom bestilling og levering, betaler kunden prisen på varene i den endelige bestillingen.

7. ENDRING ELLER KANSELLERING AV EN BESTILLING

Kunden har rett til å endre eller kansellere bestillingen sin i løpet av behandlingstiden. Ved endring/avbestilling av bestillingen er brukeren ikke forpliktet til å kjøpe varer av samme verdi eller av samme merke. Hvis det er utstedt en faktura, annulleres fakturaen eller det opprettes en kreditnota. Hvis beløpet for varen(e) allerede er betalt, vil det bli refundert til forbrukeren. Hvis forbrukeren mottar varene og har kansellert bestillingen, er forbrukeren forpliktet til å returnere varene til "Distributor of Little Giant" LTD, samt å betale transportkostnadene for varene i begge retninger.

8. SPORING

"Distributor of Little Giant" LTD påtar seg ansvaret for å spore bevegelsen av varene etter at de er levert til budfirmaet. Kunden har rett til å bli informert om hvor varene befinner seg, hvor lang tid det er igjen til levering og eventuelt leveringsnummer.

I tilfelle forsinkelse av leveransen på grunn av feil fra budfirmaet, er "Distributor of Little Giant" LTD forpliktet til å varsle brukeren så snart budfirmaet varsler om forsinkelse. Alle forsendelser er forsikret for hele den deklarerte produktverdien, og i tilfelle tap fra budfirmaet er "Distributor of Little Giant" LTD forpliktet til å sende forsendelsen på nytt.

9. LEVERING

Kunden mottar de bestilte varene på den angitte leveringsadressen eller fra budfirmaets nærmeste kontor. På leveringstidspunktet mottar kunden varene sammen med et garantikort (hvis de kjøpte varene har garanti). Leveringstiden for de bestilte varene/tjenestene er 48 timer i virkedager fra betalingsdatoen, dersom produktet/tjenesten er tilgjengelig. Hvis det ønskede produktet ikke er tilgjengelig og/eller har andre uttrykkelige leveringsbetingelser, vil forbrukeren få beskjed om dette når bestillingen mottas, med angivelse av mulig leveringstid.

Informasjon om leveringspriser er publisert på www.littlegiantladder.eu.

10. KANSELLERING AV ORDRE

Kunden har rett til å trekke seg fra kontrakten og returnere varene innen tretti virkedager fra mottakelsestidspunktet. Denne datoen er angitt i dokumentasjonen fra budfirmaet som "Distributor of Little Giant" LTD samarbeider med. Kunden er forpliktet til å betale for levering av varene tilbake til adressen som er angitt av "Distributøren av Little Giant" LTD. Varene må være i et godt kommersielt utseende. Det skal ikke være synlige riper eller deformasjoner på overflaten av varene. Emballasjen, dokumentasjonen og alt som følger med produktet skal også returneres. I henhold til LPC artikkel 55 (6) er "Distributor of Little Giant" LTD forpliktet til å tilbakebetale kunden hele varens kjøpsverdi, senest 30 dager etter at kunden har utøvd sin rett til å trekke seg fra kontrakten.

11. KLAGER

Reklamasjoner på varer kjøpt av "Distributor of Little Giant" LTD aksepteres dersom de fremsettes i tide, innen fjorten virkedager etter kjøpet. Selskapet tar ansvar for å registrere dem i det relevante registeret i henhold til artikkel 127 (2) i LPP. Kun reklamasjoner på varer som er i god handelsmessig stand godtas: ingen manglende emballasje eller dokumentasjon, ingen synlige riper på overflaten av produktene, ingen manglende komponenter i varene.

12. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Før bruk av et produkt er brukeren forpliktet til å lese de spesifikke vilkårene for sikker bruk av produktet som er vedlagt produktet. Hvis disse ikke overholdes, påtar ikke "Distributor of Little Giant" LTD seg noe ansvar for skader og brudd på garantien som skyldes feil bruk av et produkt kjøpt i nettbutikken.

13. GARANTI

Garantien gjelder i henhold til vilkårene for bruk av det aktuelle produktet og dekker ikke problemer som er forårsaket med forsett og/eller skyldes kundens feil.

Garantien for varene og tjenestene som tilbys av e-butikken til "Distributor of Little Giant" LTD er under garantiperioden gitt av produsenten.

14. TVISTELØSNING

I tilfelle en tvist kan kunden/brukeren henvise tvisten til behandling direkte til selgeren via telefon, e-post, tilbakemeldingsskjema og korrespondanseadressen som er angitt i disse vilkårene. Hvis partene ikke kommer til enighet og tvisten ikke løses på denne måten, kan tvisten henvises til kompetent alternativ tvisteløsningsinstitusjon (ADR) for løsning, og i så fall skal selgeren gi kunden informasjon på papir eller andre varige formater, nettadressen til de relevante ADR-institusjonene og angi om de skal brukes.

I henhold til paragraf 181n, avsnitt 1 og 2 i PCA og godkjent av økonomiministeren, listen over institusjoner for alternativ løsning av forbrukertvister, er institusjonen for alternativ løsning av tvisten, i hvis virkeområde den nåværende e-handelsbutikken faller og som selgeren er forpliktet til å delta i den generelle forlikskommisjonen, forbrukervernkommisjonen Burgas by, Burgas-området.

For nettbasert tvisteløsning kan du bruke EUs plattform for nettbasert tvisteløsning (ODR-plattformen), som gir forbrukere og næringsdrivende i EU mulighet til å komme frem til en utenrettslig løsning på tvister som oppstår i forbindelse med nettkjøp. Plattformen er en enkel og interaktiv nettside som er gratis og tilgjengelig på alle offisielle EU-språk. Ved hjelp av ODR-plattformen kan forbrukeren og den næringsdrivende finne riktig tvisteløsningsinstitusjon å henvise tvisten til og løse klagen. ODR-plattformen er tilgjengelig her: http://ec.europa.eu/odr.

De generelle vilkårene og betingelsene kan endres ensidig av "Distributor of Little Giant" LTD, som etter å ha gjort endringene er forpliktet til å varsle brukeren ved å legge ut et varsel på nettstedet på en fremtredende måte. Endringer i de generelle vilkårene og betingelsene påvirker ikke forholdet mellom brukeren og "Distributor of Little Giant" LTD, som har vært gyldig før forespørselen om kjøp.

For uoppgjorte tvister vil gjeldende bulgarsk lovgivning komme til anvendelse.

Handlekurv
  • Ingen produkter i handlekurven.