stolt designet og konstruert i USA
logo
50 år

Levering og retur

Kunden mottar de bestilte varene på den angitte leveringsadressen eller fra budfirmaets nærmeste kontor. På leveringstidspunktet mottar kunden varene sammen med et garantikort (hvis de kjøpte varene har garanti). Leveringstiden for de bestilte varene/tjenestene er 48 timer i virkedager fra betalingsdatoen, dersom produktet/tjenesten er tilgjengelig. Hvis det ønskede produktet ikke er tilgjengelig og/eller har andre uttrykkelige leveringsbetingelser, vil forbrukeren få beskjed om dette når bestillingen mottas, med angivelse av mulig leveringstid.

Informasjon om leveringspriser er publisert på www.littlegiantladder.bg.

KANSELLERING AV ORDRE

Kunden har rett til å trekke seg fra kontrakten og returnere varene innen tretti virkedager fra mottakelsestidspunktet. Denne datoen er angitt i dokumentasjonen fra budfirmaet som "Distributor of Little Giant" LTD samarbeider med. Kunden er forpliktet til å betale for levering av varene tilbake til adressen som er angitt av "Distributøren av Little Giant" LTD. Varene må være i et godt kommersielt utseende. Det skal ikke være synlige riper eller deformasjoner på overflaten av varene. Emballasjen, dokumentasjonen og alt som følger med produktet skal også returneres. I henhold til LPC artikkel 55 (6) er "Distributor of Little Giant" LTD forpliktet til å tilbakebetale kunden hele varens kjøpsverdi, senest 30 dager etter at kunden har utøvd sin rett til å trekke seg fra kontrakten.

KLAGER

Reklamasjoner på varer kjøpt av "Distributor of Little Giant" LTD aksepteres dersom de fremsettes i tide, innen fjorten virkedager etter kjøpet. Selskapet tar ansvar for å registrere dem i det relevante registeret i henhold til artikkel 127 (2) i LPP. Kun reklamasjoner på varer som er i god handelsmessig stand godtas: ingen manglende emballasje eller dokumentasjon, ingen synlige riper på overflaten av produktene, ingen manglende komponenter i varene.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Før bruk av et produkt er brukeren forpliktet til å lese de spesifikke vilkårene for sikker bruk av produktet som er vedlagt produktet. Hvis disse ikke overholdes, påtar ikke "Distributor of Little Giant" LTD seg noe ansvar for skader og brudd på garantien som skyldes feil bruk av et produkt kjøpt i nettbutikken.

GARANTI

Garantien gjelder i henhold til vilkårene for bruk av det aktuelle produktet og dekker ikke problemer som er forårsaket med forsett og/eller skyldes kundens feil.

Garantien for varene og tjenestene som tilbys av e-butikken til "Distributor of Little Giant" LTD er under garantiperioden gitt av produsenten.

TVISTELØSNING

I tilfelle en tvist kan kunden/brukeren henvise tvisten til behandling direkte til selgeren via telefon, e-post, tilbakemeldingsskjema og korrespondanseadressen som er angitt i disse vilkårene. Hvis partene ikke kommer til enighet og tvisten ikke løses på denne måten, kan tvisten henvises til kompetent alternativ tvisteløsningsinstitusjon (ADR) for løsning, og i så fall skal selgeren gi kunden informasjon på papir eller andre varige formater, nettadressen til de relevante ADR-institusjonene og angi om de skal brukes.

I henhold til paragraf 181n, avsnitt 1 og 2 i PCA og godkjent av økonomiministeren, listen over institusjoner for alternativ løsning av forbrukertvister, er institusjonen for alternativ løsning av tvisten, i hvis virkeområde den nåværende e-handelsbutikken faller og som selgeren er forpliktet til å delta i den generelle forlikskommisjonen, forbrukervernkommisjonen Burgas by, Burgas-området.

For nettbasert tvisteløsning kan du bruke EUs plattform for nettbasert tvisteløsning (ODR-plattformen), som gir forbrukere og næringsdrivende i EU mulighet til å komme frem til en utenrettslig løsning på tvister som oppstår i forbindelse med nettkjøp. Plattformen er en enkel og interaktiv nettside som er gratis og tilgjengelig på alle offisielle EU-språk. Ved hjelp av ODR-plattformen kan forbrukeren og den næringsdrivende finne riktig tvisteløsningsinstitusjon å henvise tvisten til og løse klagen. ODR-plattformen er tilgjengelig her: http://ec.europa.eu/odr.

De generelle vilkårene og betingelsene kan endres ensidig av "Distributor of Little Giant" LTD, som etter å ha gjort endringene er forpliktet til å varsle brukeren ved å legge ut et varsel på nettstedet på en fremtredende måte. Endringer i de generelle vilkårene og betingelsene påvirker ikke forholdet mellom brukeren og "Distributor of Little Giant" LTD, som har vært gyldig før forespørselen om kjøp.

For uoppgjorte tvister vil gjeldende bulgarsk lovgivning komme til anvendelse.

Du finner mer informasjon om selskapets retningslinjer på siden Vilkår og betingelser.

Handlekurv
  • Ingen produkter i handlekurven.