stolt designet og konstrueret i USA
logo
50 år

Levering og returnering

Kunden modtager de ønskede varer på den angivne leveringsadresse eller fra kurerfirmaets nærmeste kontor. På leveringstidspunktet modtager kunden varerne med et garantikort (hvis de købte varer har en garanti). Leveringstiden for de bestilte varer/tjenester er 48 timer i arbejdsdage fra betalingsdatoen, hvis produktet/tjenesten er tilgængelig. Hvis det ønskede produkt ikke er tilgængeligt og/eller har andre udtrykkelige leveringsbetingelser, vil forbrugeren blive underrettet, når ordren er modtaget, for den mulige leveringsperiode.

Oplysninger om leveringspriser er offentliggjort på www.littlegiantladder.bg.

ANNULLERING AF ORDRE

Kunden har ret til at trække sig ud af kontrakten og returnere varerne inden for tredive arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor han modtager dem. Denne dato er nævnt i dokumentationen fra det kurerfirma, som "Distributøren af Little Giant" LTD samarbejder med. Kunden er forpligtet til at betale for levering af varerne tilbage til den adresse, der er angivet af "Distributøren af Little Giant" LTD. Varerne skal være i et godt kommercielt udseende. Der må ikke være synlige ridser eller deformationer på varernes overflader. Emballagen, dokumentationen og alt, hvad der følger med produktet, skal også returneres. I henhold til LPC artikel 55 (6) er "Distributøren af Little Giant" LTD forpligtet til at tilbagebetale kunden den fulde købsværdi af varerne, senest 30 dage fra den dato, hvor kunden udøvede sin ret til at trække sig ud af kontrakten.

KLAGER

Krav vedrørende varer købt af "Distributor of Little Giant" LTD accepteres, hvis de fremsættes rettidigt, inden for fjorten arbejdsdage fra købet. Virksomheden påtager sig ansvaret for at registrere dem i det relevante register i henhold til artikel 127 (2) i LPP. Kun krav på varer, der er i god kommerciel stand, accepteres: ingen manglende emballage eller dokumentation, ingen synlige ridser på overfladerne af produkterne, ingen manglende komponenter af varerne.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Før du bruger en vare, er brugeren forpligtet til at læse de specifikke betingelser for sikker drift med produktet, der er knyttet til produktet. I tilfælde af manglende overholdelse påtager "Distributor of Little Giant" LTD sig intet ansvar for skader og brud på garantien på grund af forkert brug af et produkt købt i onlinebutikken.

GARANTI

Garantien er gyldig i henhold til betingelserne for den pågældende produktanvendelse og dækker ikke problemer, der er forårsaget forsætligt og/eller af kundens fejl.

Garantien for de varer og tjenester, der tilbydes af e-shop af "Distributør af Little Giant" LTD, er under den garantiperiode, der leveres af producenten.

KONFLIKTLØSNING

I tilfælde af en tvist kan kunden/brugeren henvise tvisten til behandling direkte til sælgeren via telefon, e-mail, feedbackformular og korrespondanceadresse angivet i disse vilkår og betingelser. Hvis parterne ikke når til enighed, og tvisten ikke løses på denne måde, kan tvisten henvises til den kompetente alternative tvistbilæggelsesinstitution (ADR) til løsning, i hvilket tilfælde forhandleren skal give kunden oplysninger i papir eller andre holdbare formater, webadressen på de relevante ADR-enheder og angive, om de vil bruge dem.

I henhold til paragraf 181n, afsnit 1 og 2 i PCA og godkendt af økonomiministeren, liste over institutioner for alternativ løsning af forbrugertvister, er institutionen for alternativ løsning af tvisten, i hvis anvendelsesområde den nuværende e-handelsbutik falder, og som købmanden er forpligtet til at deltage i den generelle forligskommission, forbrugerbeskyttelseskommissionen Burgas by, Burgas-området.

Til online tvistbilæggelse kan du bruge EU's online tvistbilæggelsesplatform (ODR-platform), som giver forbrugere og forhandlere inden for EU mulighed for at nå frem til en udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med onlinekøb. Denne platform er en nem og interaktiv hjemmeside, der er gratis og tilgængelig på alle officielle EU-sprog. Ved hjælp af ODR-platformen kan forbrugeren og den erhvervsdrivende finde den rette tvistbilæggelsesinstitution at henvise tvisten til og løse deres klage. ODR-platformen er tilgængelig her: http://ec.europa.eu/odr.

De generelle vilkår og betingelser kan ændres ensidigt af "Distributør af Little Giant" LTD, som, efter at have foretaget ændringerne, er forpligtet til at underrette brugeren ved at offentliggøre en meddelelse på hjemmesiden på en fremtrædende måde. Ændringer i de generelle vilkår og betingelser påvirker ikke forholdet mellem brugeren og "Distributøren af Little Giant" LTD, som har været gyldige før anmodningen om køb.

For uafklarede tvister vil den nuværende lave lovgivning i Republikken Bulgarien blive anvendt.

Du kan finde flere oplysninger om virksomhedens politikker på siden Vilkår og betingelser.

Vogn
  • Ingen produkter i indkøbskurven.