hrdě navrženo a zkonstruováno v USA
logo
50 let

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost "Distributor Little Giant" LTD, která provozuje www.littlegiantladder.eu, respektuje vaše soukromí a snaží se chránit vaše osobní údaje. Uvědomujeme si, že dnešní návštěvník internetu má otázky týkající se povahy, použití a důvěrnosti informací shromažďovaných o spotřebitelích. Chceme, abyste věděli, že se zavazujeme k ochraně soukromí při vašich online a internetových aktivitách u nás.

Osobně identifikovatelné informace

www.littlegiantladder.eu, nesdílí, nezveřejňuje ani neprodává žádné osobní údaje (jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa) shromážděné online na www.littlegiantladder.eu, jiným nepřidruženým společnostem nebo organizacím pro jiné než marketingové účely LittleGiantLadder.eu. Vzhledem k tomu, že tyto informace jsou důležitou součástí našeho podnikání, bylo by s nimi v souvislosti s fúzí, prodejem nebo jinou podnikovou reorganizací či právním řízením nakládáno stejně jako s naším ostatním majetkem. Společnost Little Giant Ladder na těchto stránkách rovněž neprovádí marketing ani vědomě neshromažďuje osobní údaje dětí mladších 13 let.

Jak používáme informace

LittleGiantLadder.eu používá osobní údaje, které nám poskytnete, abychom vám mohli poskytovat naše služby a produkty a informovat vás o dalších nabídkách, které by vás mohly zajímat. Informace o poštovní a e-mailové adrese, které poskytnete, umožňují například komunikaci o nabízených a objednaných službách.

Protože společnost Little Giant Ladder spolupracuje s celou řadou společností, můžeme informace shromážděné online použít k tomu, abychom vám společně s našimi partnery nabídli speciální nabídky.

LittleGiantLadder.eu využívá dodavatele k provádění určitých funkcí při marketingu a poskytování služeb, a proto s nimi sdílí online údaje v rozsahu nezbytném pro jejich práci. Tito partneři a prodejci samozřejmě musí tyto osobní údaje používat pouze k účelu (účelům), pro který byly sdíleny, a chránit je před jakýmkoli dalším použitím. LittleGiantLadder.eu také sdílí tyto informace s dalšími organizacemi z oboru a organizacemi souvisejícími s úvěry za účelem zlepšení provozu a ochrany před podvody, bezpečnostními a úvěrovými riziky.

Osobní údaje, které lze identifikovat online, poskytujeme také v reakci na soudní obsílky a jiné právní požadavky a v případech, kdy se domníváme, že zveřejnění těchto údajů je nezbytné k identifikaci, kontaktování nebo zahájení soudního řízení proti osobám, které mohou ohrožovat veřejnou bezpečnost nebo narušovat majetek nebo služby společnosti Little Giant Ladder nebo jejich používání našimi zákazníky nebo jinými osobami.

Jak shromažďujeme informace

LittleGiantLadder.eu shromažďuje informace online tak, že vás o ně požádá. Nejdůležitějšími údaji jsou jméno, adresa (poštovní a e-mailová) a telefonní číslo zákazníka, ale můžeme požadovat i další informace, například na základě objednané nebo propagované služby.

LittleGiantLadder.eu může také používat "cookies" a podobné technologie k získávání informací o vašich návštěvách našich stránek nebo vašich odpovědích na naše e-maily - a to jak individuálně, tak v souhrnných údajích, které vás neidentifikují. Tyto nástroje pro podávání zpráv nás informují o částech našich webových stránek nebo e-mailů, o které jste projevili zájem nebo provedli nějakou akci, a pomáhají nám zlepšovat kvalitu a užitečnost našich stránek. Na stránkách LittleGiantLadder.eu používáme soubory cookie především ke zjištění, o jaké služby nebo propagační akce máte zájem. Soubory cookie nám sice pomáhají zlepšovat váš zážitek při návštěvě našich stránek a přizpůsobovat naši komunikaci službám, které si můžete přát, ale máte možnost je zablokovat prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo jiného komerčně dostupného softwaru. Tímto způsobem vám však mohou být některé funkce našich stránek nedostupné.

Zabezpečení

Používáme šifrování, firewally a další technologie a bezpečnostní postupy, které pomáhají chránit přesnost a bezpečnost vašich osobních údajů a zabraňují neoprávněnému přístupu nebo nesprávnému použití.

V případě dotazů týkajících se těchto zásad nás kontaktujte.

Košík
  • V košíku nejsou žádné produkty.