hrdě navrženo a zkonstruováno v USA
logo
50 let

Dodání a vrácení zboží

Zákazník obdrží požadované zboží na uvedené dodací adrese nebo v nejbližší pobočce kurýrní společnosti. V okamžiku doručení obdrží zákazník zboží se záručním listem (pokud je na zakoupené zboží poskytována záruka). Dodací lhůta objednaného zboží/služby je 48 hodin v pracovních dnech od data platby v případě, že je výrobek/služba k dispozici. Pokud požadovaný výrobek není k dispozici a/nebo má jiné expresní dodací podmínky, bude spotřebitel při přijetí objednávky informován o termínu možného dodání.

Informace o ceně za doručení byly zveřejněny na adrese www.littlegiantladder.bg.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží do třiceti pracovních dnů od jeho obdržení. Tato lhůta je uvedena v dokumentaci kurýrní společnosti, se kterou "Distributor Little Giant" LTD spolupracuje. Zákazník je povinen uhradit doručení zboží zpět na adresu uvedenou společností "Distributor Little Giant" LTD. Zboží musí být v dobrém obchodním vzhledu. Na povrchu zboží nesmí být viditelné škrábance nebo deformace. Vrácen by měl být také obal, dokumentace a vše, co výrobek doprovází. Podle článku 55 odst. 6 LPC je "Distributor Little Giant" LTD povinen vrátit zákazníkovi plnou kupní hodnotu zboží, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy.

STÍŽNOSTI

Reklamace zboží zakoupeného společností "Distributor of Little Giant" LTD budou přijaty, pokud budou uplatněny včas, do čtrnácti pracovních dnů od nákupu. Společnost přebírá odpovědnost za jejich zapsání do příslušného rejstříku podle čl. 127 odst. 2 LPP. Přijímají se pouze reklamace zboží, které má dobrý obchodní vzhled: nechybí obaly ani dokumentace, na povrchu výrobků nejsou viditelné škrábance, nechybí součásti zboží.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím jakéhokoli předmětu je uživatel povinen přečíst si zvláštní podmínky pro bezpečný provoz s výrobkem, které jsou k výrobku přiloženy. V případě jejich nedodržení nenese společnost "Distributor Little Giant" LTD žádnou odpovědnost za škody a porušení záruky způsobené nesprávným používáním výrobku zakoupeného v internetovém obchodě.

ZÁRUKA

Záruka je platná v souladu s podmínkami použití daného výrobku a nevztahuje se na problémy způsobené úmyslně a/nebo vinou zákazníka.

Záruka na zboží a služby nabízené v e-shopu společnosti "Distributor Little Giant" LTD se vztahuje na záruční dobu poskytovanou výrobcem.

ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě sporu se může zákazník/uživatel obrátit na prodávajícího přímo telefonicky, e-mailem, prostřednictvím formuláře zpětné vazby a korespondenční adresy uvedené v těchto obchodních podmínkách. V případě, že se strany nedohodnou a spor nebude vyřešen tímto způsobem, může být spor postoupen k řešení příslušné instituci alternativního řešení sporů (ADR), přičemž v takovém případě obchodník poskytne zákazníkovi informace v listinné podobě nebo v jiné trvanlivé podobě, internetovou adresu příslušných subjektů ADR s uvedením, zda je má využít.

Podle paragrafu 181n, odstavce 1 a 2 ZSPS a schváleného ministrem hospodářství, seznam institucí pro alternativní řešení spotřebitelských sporů, instituce pro alternativní řešení sporů, do jejíž působnosti spadá současný e-shop a kterému se obchodník zavázal účastnit Všeobecné smírčí komise, je Komise pro ochranu spotřebitelů města Burgas, oblast Burgas.

Pro řešení sporů online můžete využít platformu EU pro řešení sporů online (platforma ODR), která nabízí spotřebitelům a obchodníkům v EU možnost mimosoudního řešení sporů vzniklých při nákupech online. Tato platforma je jednoduchá a interaktivní webová stránka, která je zdarma a přístupná ve všech úředních jazycích EU. Prostřednictvím platformy ODR mohou spotřebitel a obchodník najít vhodnou instituci pro řešení sporů, na kterou se mohou obrátit, a vyřešit svou stížnost. Platforma ODR je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/odr.

Všeobecné obchodní podmínky mohou být jednostranně změněny společností "Distributor Little Giant" LTD, která je po provedení změn povinna informovat uživatele zveřejněním oznámení na viditelném místě na webových stránkách. Změny Všeobecných podmínek nemají vliv na vztahy mezi Uživatelem a "Distributorem Little Giant" LTD, které byly platné před žádostí o nákup.

Pro nevyřešené spory se použijí platné právní předpisy Bulharské republiky.

Další informace o zásadách společnosti najdete na stránce Smluvní podmínky.

Košík
  • V košíku nejsou žádné produkty.